Sissejuhatus

Sissejuhatuses tutvustatakse õpilastele:

1) jalgratta või pisimopeedi arengut ja täiustumist läbi aegade;
2) liikluse põhialuseid;
3) jalgratturitega ning vajadusel ka pisimopeedijuhtidega toimunud liiklusõnnetuste põhjusi, lähtudes statistikast.