Sõidukiirus

Üldised nõuded sõidukiiruse valiku kohta

Pärast koolitust peab õpilane oskama:

1) tuua näiteid liiklusohutus- ja keskkonnateguritest, millega jalgrattur või pisimopeedijuht peab arvestama ohutu sõidukiiruse valikul;

2) selgitada, miks peab allnimetatud tingimustes sõidukiirus olema väike:

– tihedalt asustatud piirkonnas;

– kui nähtavus on vähenenud (sõltuvalt päevaajast või ilmastikutingimustest);

– järskudes kurvides;

– tõusuharjal ja teistes piiratud nähtavusega kohtades;

– pimestumise korral;

– vastusõitvate sõidukite korral kitsal teel;

– libedal teel;

– lähenemisel ühissõiduki peatuskohale, kus on sõidukisse sisenejaid või väljujaid;

– kui jalgrattur või pisimopeedijuht läheneb lastele, kes on teel või selle läheduses;

– teetööde kohas;

– õnnetuskohast möödumisel.