Teeandmise kohustus

Pärast koolitust peab õpilane oskama kirjeldada:

1) kuidas peab käituma jalgrattur või pisimopeedijuht, kellel on teeandmiskohustus;

2) joonise abil jalgratturi või pisimopeedijuhi käitumist seal, kus puuduvad liikluskorraldusvahendid (kehtib parema käe reegel);

3) joonise abil jalgratturi või pisimopeedijuhi käitumist, kui alustatakse liikumist sõidutee äärelt või teepeenralt;

4) joonise abil jalgratturi või pisimopeedijuhi käitumist pöördel ristmikult välja sõites;

5) joonise abil jalgratturi või pisimopeedijuhi käitumist ja seda, millega ta peab arvestama, kui ühissõiduk väljub tähistatud peatusest;

6) joonise abil jalgratturi või pisimopeedijuhi käitumist väljasõidul peateele.