Liikluse põhireeglid

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada:

1) ohte, mis tekivad pööretel või ümberreastumisel;

2) silmside loomise vajadust teise liiklejaga oma kavatsuse selgitamiseks ja teise liikleja kavatsuse mõistmiseks;

3) võimalikke märguandeid, et teatada oma kavatsusest, ja teise liikleja kavatsuse mõistmisest.