Liiklusmärgid ja teemärgised

Pärast koolitust peab õpilane tundma ja oskama:

1) selgitada jalgratturile või pisimopeedijuhile vajalike liiklusmärkide ja lisateatetahvlite tähendusi;
2) näidata piltidel jalgratturile või pisimopeedijuhile vajalike liiklusmärkide mõjupiirkondi;
3) selgitada piltidelt jalgratturile või pisimopeedijuhile vajalike teekattemärgiste ja püstmärgiste tähendust.