Millest alustada?

 1. Tutvuge seadusandlusega.
 2. Osalege võimalusel teoreetilisel ja/või praktilisel õppepäeval. Vaata koolituste aegu ja kohti SIIT
 3. Koostage osalejate nimekiri.
 4. Koostage tööplaan määruses etteantud mahus ja korras. Vaata näidist SIIT.
  1. Sisustage vähemalt 12 akadeemilist tundi klassiruumis teemadega:
   – Põhimõisted, liiklusreeglid ja käitumine liikluses, vähekaitstud liikleja
   – Sõidutee ületamine jalakäijana ja jalgratturina
   – Korralik jalgratas, kiiver
   – Juhi märguanded liikluses, kus tohib jalgrattur sõita
   – Vasak ja tagasipööre, teeandmise kohustus, parema käe reegel
   – Liikluskorraldus (reguleerija, foorid, liiklusmärgid)
   – Möödumine, möödasõit, vastusõitvad ja mööduvad sõidukid
   – Sõidukiirus, peatumine ja parkimine
   – Erilist tähelepanu nõudvad olukorrad
   – Liiklus ristumisel raudtee või trammiteega, liiklus õuealal
   – Liiklusohutust mõjutavad lisategurid
  2. Sisustage vähemalt 6 akadeemilist tundi sõiduõpet teemadega:
   – Jalgratta tehniline seisukord, kiivri õige kasutamine
   – Sõiduõpe õppeplatsil
   – Sõit liikluses (õuealal, vähese liiklusega või asulavälisel teel) või
   imiteeritud liiklusega platsil
   – Sõitmine erioludes (seda võib käsitleda ka klassiruumis)
 5. Tellige vajalikud materjalid tk.mnt.ee.
 6. Viige õpe läbi vastavalt tööplaanile.
 7. Kaasake võimalusel lapsevanemaid appi.

 

Vajalikud dokumendid:

 • Laste nimekiri;
 • tööplaan;
 • eksamiprotokoll;
 • taotlus juhiloa väljastamiseks (prindi SIIT või telli SIIT);
 • juhilubade väljastamise protokoll (tuleb säilitada 5 aastat).

Dokumentide näidiseid saate vaadata SIIT.