Paiknemine teel

5.1.4.1. Paiknemine sõiduteel, sõidurajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel. Sõiduraja valik, pöörded

Pärast koolitust peab õpilane oskama joonise abil kirjeldada:

1) paiknemist sõidul asulas ja asulavälisel teel;

2) jalgrattatee ning jalgratta- ja jalgtee kasutamist ning paiknemist sellel;

2) ristmikku ületava jalgratturi või pisimopeedijuhi paiknemist enne ristmikku, ristmikul ja pärast ristmikku;

3) paiknemist enne ja pärast vasak- või tagasipööret;

4) otse sõitva jalgratturi või pisimopeedijuhi paiknemist;

5) paiknemist enne ja pärast parempööret;

6) millised sõidurajad on eraldatud ühissõidukitele;

7) trammiteel sõitmise korda;

8) sõitmist sõidukireas ja sõidurajal, arvestades sõidukite laiust ja vajalikku külgvahet;

9) sõitmist jalgrattarajal.

Pärast koolitust peab õpilane teadma, miks vasak- ja tagasipööre on ohtlikud manöövrid ning oskama liiklussituatsioonist lähtuvalt vastu võtta otsust vasakpöörde või tagasipöörde sooritamise asemel ületada ristmik jalgratast või pisimopeedi käekõrval lükates jalakäijana.

5.1.4.2. Pikivahe eessõitva sõidukiga

Pärast koolitust peab õpilane oskama selgitada:

1) ohutu pikivahe vajadust eri liiklusoludes;

2) millest sõltub ohutu pikivahe.