C.R Jakobsoni nimeline Torma Põhikool

Foto foto2 Foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 foto16

Otsustasime sügisel osaleda oma klassiga liikluskonkursil. Kui õpilased sellest konkursist kuulsid, olid nad kohe aktiivselt valmis kaasa lööma. Kogusime kokku palju ideid, mida võiks teha ning seejärel valisime välja need, mis olid meile jõukohased ja mida olime valmis teostama. Loomulikult tundus ka auhind väga tore, kuna meie klass ei ole Maanteemuuseumis veel käinud.

Meie esimeseks ülesandeks oli teostada koolimajas helkurikontrolle, kuna olime märganud, et paljudel kaasõpilastel puuduvad helkurid. Helkurikontrolle viisime läbi esmaspäeva hommikuti klassijuhataja tunni ajal. Andsime klassijuhatajatele teada, kui palju vastavas klassis helkureid puudu oli ning selle info põhjal said klassijuhatajad meelde tuletada helkuri vajalikkust. Esimesed kontrollid tegid meid natuke kurvaks, kuna VI-IX klassi õpilastest polnud helkurit ligi pooltel. Õnneks see tulemus paranes peagi, kui vajalikkust oli meelde tuletatud.

Oktoobris hakkasime koguma infot helkurite kohta. Leidsime palju materjali helkuri ajaloo, nõuetekohase kinnitamise, tööpõhimõtte, vajalikkuse jms kohta. Saadud materjali põhjal koostasime koolimajas helkuriteemalise stendi, millega kaasõpilased said kuu aja jooksul tutvuda.

Pärast stendi koostamist hakkasime tegelema viktoriini küsimustega. Nimelt tegime stendiloleva materjali põhjal viktoriini. Küsimuste tuli koostada palju, kuna meie viktoriin toimus kahes vanusegrupis (I-IV ja VI-IX klass) ja leidsime, et samasugused küsimused ei oleks sobilikud.

Vanemale osale (VI-IX klass) toimus viktoriin 7. detsembril. Enne seda tuli klassidel moodustada neljaliikmelised võistkonnad ning panna võistkonnale nimi. Viktoriin koosnes 15 küsimusest. Kokku osales vanemas astmes 7 võistkonda. Viktoriini võitjaks tuli VIII klassi võistkond „Hulkur”, kes valis meeskonna nime ajendatuna sõnast „helkur”. Täname siinkohal ka Maanteeameti ennetustöö osakonna peaspetsialisti Reesi Efertit, kelle abiga saime välja panna toredad auhinnad parematele võistkondadele. Rohkem pilte viktoriini toimumisest on meie kooli kodulehel http://tormapk.edu.ee/9037.html

Seesama nädal oli meil sisutihe. Lisaks vanema osa viktoriini korraldamisele käisime ka kõikides algklassides rääkimas kogu materjali üle, kuna meile tundus, et algklasside õpilastel oli stendil olevat teksti natuke raske lugeda. Selgitasime neile helkuri vajalikkust, kuidas see kinnitada, helkuri ajaloost, millised helkurid peavad olema jalgrattal, kuidas autojuht näeb pimedas liikuvat jalakäijat jms. Kui rääkisime sellest, et igal aastal saab liikluses surma rohkem inimesi, kui nende klassis õpilasi, kuna nendel puudus helkur, siis olid nad väga üllatunud, et see arv nii suur on. Väikese arutelu käigus lubasid nad alati helkurit kanda ja meelde tuletada seda ka oma vanematele ja vanavanematele, et vältida õnnetusi.

Kui klassides oli rääkimas käidud, vaatasime ka kõikide õpilaste joped veelkord üle sellise pilguga, kas helkur on õigel pool ja õigel kõrgusel. Oli tore märgata, et I-III klassi õpilastel oli kõikidel helkur olemas, kuid IV klassis puudus see kahjuks kahel õpilasel.

Neljapäeval, 10. detsembril toimus algklasside (I-IV klass) viktoriin. Viktoriinil osales 11 neljaliikmelist võistkonda. Viktoriin koosnes 12 küsimusest, kuid esikolmiku väljaselgitamiseks läks vaja ka koguni kahte lisaküsimust, kuna küsimustele oli tõesti hästi vastatud. Kolme esimest võistkonda saime autasustada samuti auhindadega, mille saime Reesi Efertilt. Helkuritega toetas meid ka Tiina Välb (OÜ Puhastusekspert), tänu kellele saime anda helkurid kõikidele viktoriinist osavõtnutele. Rohkem pilte viktoriinipäevast on meie kooli facebooki lehel https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1625611277702503.1073741829.1624874327776198&type=3

Viktoriini korraldamisega saime hästi hakkama. Ka paljud teised õpetajad kiitsid just korralduslikku poolt. Olime klassi jaotanud ära nii, et osad lapsed olid kohtunikeks laudade juures ja pärast iga küsimust viisid vastuselehe õpetajale koos abilistega kontrollimiseks. Küsimusi esitasid samuti õpilased ise.Kokkuvõtteks võime kindlasti öelda, et saime helkuri teemaga ja üldse liikluses liikumisega seoses oluliselt teadlikumateks. Me nautisime kogu protsessi ja nii üllatav kui see ka pole, saime oma klassiga esimese kogemuse ülekooliliselt midagi korraldada. Kanname edaspidi kindlasti helkurit ja tuletame meelde selle vajalikkust ka nendele, kellel märkame selle puudumist. Peame oluliseks, et me kõik oleksime pimedal ajal silmapaistvad.

  1. R. Jakobsoni min Torma Põhikooli 5. klass