Jõhvi Vene Põhikool

IMG_5614 DSC_9827 DSC_9667 DSC_8362 DSC_8251 20151113_121328 20151013-3

Klassi õpilased osalesid selles projektis meelsasti. Enne alustamist arutasime projekti läbi ja koostasime tegevusplaani.

Projekti algperioodil teavitasime kogu kooli projekti  algusest.

Korraldasime klassiüritusi, tervet kooli- ja isegi Jõhvi linna elanikke kaasavaid üritusi (helkuritega puu linnaelanikele, võib-olla võtsid osa ka maakonna elanikud?!). Kaasasime projekti nii meie kooli õpilasi kui ka nende vanemaid.

Projekti esimeses etapis tegime internetiküsitluse, mille kaudu selgitasime välja oma kooli õpilaste teadmised helkurite kohta. Koostasime küsimused ja avaldasime internetiküsitluse (täpsem info link) oma klassi blogis ja kooli veebileheküljel. Tegime kokkuvõtted, mille vormistasime esitluseks (link) ja avaldasime kooli veebileheküljel. Neis klassides, kus teadmised helkuritest osutusid ebapiisavateks, korraldasid meie klassi õpilased konverentsi koos esitlustega ning arutasid selle teemaga seotud probleeme. Õpiti mängulises vormis tundma liiklusmärke ja liikluseeskirju (link)  ning  vaadati maanteeametilt saadud filme (link).

Korraldasime kooli õpilastele intellektuaalseid mänge „Noor erudiit“ teemal „Enda nähtavuse tagamine pimedal ajal“. Aktiivsetele klassidele ja õpilastele anti üle Maanteeameti kasulikud kingitused.

Mõned meie klassi lapsed kirjutasid referaate ja koostasid esitlusi (link), , teised töötasid välja juhendi helkuri valmistamiseks oma kätega (link). Nad rääkisid algklassidele, kui tähtis on kanda pimedal ajal helkurit, ning korraldasid selle valmistamiseks meistriklassi (link). Kogusime terve klassiga helkureid ja riputasime need Jõhvi kesklinnas puu külge (link), selleks, et inimesed saaksid neid sellelt ebatavaliselt puult võtta ja kasutada, kui neil endal helkurit kaasas ei ole.

Meie artiklid selle ebatavalise puu kujundamisest (meie artikkel ajalehe Jõhvi Teataja 4. leheküljel või eesti keeles 4. leheküljel) ja helkurite valmistamise meistriklassi korraldamisest ilmusid ajalehes Jõhvi Teataja (link ajalehele 3. lk või eesti keeles 3. lk). Tegime üleskutse kooli õpilastele pikendada ebatavalise „helkuripuu“ eluiga Jõhvi kesklinnas link.

Lapsed panid end proovile režissööri rollis ja tegid multifilmi teemal „Liiklusohutus“ programmiga Toontastic link. Proovisime ka joonistada tulevasi helkurimudeleid ning korraldasime küsitluse selle kohta, millise helkuri keegi valiks (link). Liidrikohal on helkur naljaka multifilmikangelase Kar-Karõtši kujutisega. Teeme firmadele ettepaneku võtta meid kuulda ja toota sügisel uusi mudeleid!

Kirjeldasime kogu oma tegevust, tegime fotosid ning avaldasime oma klassi blogis kõik, mis on seotud selle projektiga siin.

Lisaks on kõik meie artiklid avaldatud ka kooli veebileheküljel link.

Tulevikuplaanid:

  • Jätkame videote vaatamist, Maanteeametilt saadud mängude mängimist ning liikluseeskirjade ja liiklusmärkide tundmaõppimist.
  • 2016. aasta novembriks kogume helkureid, taaselustame „helkuripuu“ oma linnas ning kaasame sellesse tegevusse ka teisi koole.

Õpetaja Tatjana Volnuhhina kokkuvõte: viienda klassi õpilased oskavad juba paljusid asju ja neil on vajadus omandada uusi tegevussuundi. See teema on nende jaoks aktuaalne, sest nad hakkasid hiljuti iseseisvalt kooli tulema ja koolist koju minema. Neid varitseb oht jääda teel märkamatuks varahommikul ja pärast tunde koju minnes. Selles vanuses lastel on juba teistsugused rõivad ning helkuritega kombinesooni vaevalt neist keegi kannab. Neile tuleb pidevalt meelde tuletada helkureid ja nende õiget kasutamist Osalemine selles projektis pani lapsi nägema seda teemat puudutavaid tõsiasju teise pilguga. Lapsed esinesid omavanuste auditooriumi ees huvitavalt ja arusaadavalt.

Pärast internetiküsitluste tulemuste analüüsimist tegid lapsed mängulises vormis ja sundimatult endale selgeks sellealased vajakajäämised. Meistriklassides helkurite valmistamine oma kätega vaimustab lapsi ja selles avaldub nende leidlikkus Millest veel teha oma helkur?! Olen seisukohal, et see projekt toimus õigel ajal, tõi meie koolile tohutult kasu ning köitis ebatavalise „helkuripuuga“ kogu meie linna tähelepanu. Kõik kodudes kasutult vedelnud helkurid riputati sellele puule. Suur tänu 5.C klassi õpilastele ja nende vanematele ilmutatud ettevõtlikkuse eest.

Vene keelne kokkuvõte lisatud manusesse.

Lae alla digitaalne formaat DOCX fail (1.86 MB)

Kontaktandmed