Paide Gümnaasium

hop Karolina ja Rainer Raul Sten-Erik Tony

Paide Gümnaasiumi liikluskasvatuse projekt „Helkur on popp“ on jätkuprojekt, mis sai alguse 2011. aasta septembris ja mida oleme iga aasta pimedal ajal erinevate klassidega jätkanud.

Tänavu oli projektiklassiks Paide gümnaasiumi 5A klass.

Projekti tegevusaeg: 22.09.2015 – 15.12.2015

Juhendajad õpetajad Siiri Sitska ja Ivi Kukk

Projekti tegevused algasid Paide Gümnaasiumist, laienesid reididena linna avalikku ruumi ja ennetustööna kõikidesse lasteaedadesse. Meediakajastus televisioonis, Kuma raadios ja kohalikus ajalehes Järva Teataja tutvustasid meie tegemisi ka mujal elavatele inimestele Eestis. Projekti Facebooki leht on saanud äärmiselt populaarseks. Hetkel on meil 843 sõpra, kes meid jälgib.

Vaata meid: https://www.facebook.com/Helkur-on-popp-167606860000604/timeline

Projekti tegevused:

 • Esimesena kontrollisime ja tagasime selle, et kõigil projektilastel ning nende pereliikmetel oleks väliriiete küljes õiges kohas vähemalt üks helkur. Vestlesime helkuri vajalikkuse teemal ja arutlesime ka selle üle, mispärast inimesed helkurit ei kanna. Projektigrupi sisene vastastikune meeldetuletamine, kontroll toimis kogu aja ja toimub veel tänagi.
 • Tuletasime kooliperele meelde, et pime aeg on käes ja jälle on aeg helkurit kanda. Koolimaja täitus meie plakatitega, vahva meeldetuletus kõlas ka läbi kooliraadio
 • 30. septembril kuulutasime välja konkursi kogu Järvamaale Konkurss kutsus üles nooremat kooliastet meisterdama helkuriraamatuid ja vanemat kooliastet tegema lühikesi videofilme helkuri propageerimiseks. Konkursi lõpuaeg oli 1.12. 2015.Konkursi pidulik lõpetamine oli Pide Gümnaasiumis 14.12. 2015
 • Auhindadega toetasid Järva Maavalitsus ja maavanem Alo Aasmaa, Lääne Politseiprefektuuri Paide jaoskond ja Malle Hermanson, Maanteeamet, ERRi kohalik korrespondent Olev Kenk, ajaleht Järva Teataja ja KUMA kirjastus. Raamatuid hindas Järvamaa Keskraamatukogu direktor. Kõik konkursitööd on selles raamatukogus kättesaadavad ja lugejatele välja pandud.
 • Laekus üheksa väga toredat helkurraamatut kõikjalt Järvamaalt: Paidest, Türilt, Kabalast, Aravetelt, Oisust, Albust. Videofilme kahjuks ei tehtud.
 • „Helkur on popp- lööme üheskoos kogu Järvamaa särama!“
 • Kõik projektiklassi lapsed kirjutasid sõna HELKUR abil vahvaid luuletusi, mida kujundati arvutis. Nende omaloominguliste luuletustega trükkis projekti toetaja KUMA kirjastus meile vahvad 2016. aasta kalendrid. Üks ripub meil nüüd klassiruumis, kalendri said ka kõik raamatukonkursil osalenud klassid.
 • Kolmel oktoobrikuu õhtul käisid meie lapsed koos Lääne Politseprefektuuri Paide jaoskonna politseinikega tänavatel patrullimas ning inimestele helkureid jagamas. Tuletati meelde, miks helkur on vajalik.Seda tegevust kajastas kohalik maakonnaleht Järva Teataja ja Kanal 2.
 • http://reporter.postimees.ee/3557781/kandke-alati-helkurit-see-voib-paasta-teie-elu
 • Toimusid mõttekojad teemal „Mida saaksin teha, et mu lähedased ja tuttavad kannaksid helkurit?“ Lapsed tõid välja kõige olulisemad tegevused: kannan ise helkurit, teen selgitustööd sugulaste ja sõprade hulgas, võimalusel varustan tuttavaid helkuriga ja veendun, et nad helkuri riietele kinnitaksid. Jõudsime selleni, et maailma muutmine algab iseendast ja soovist midagi muuta.
 • Projektilapsed mõtlesid välja ja õppisid ära lühinäidendi „Helkur on mõnus ja popp“. Selle näidendiga käidi külas kõigis kolmes Paide lasteaias ja esitati seda lasteaialastele. Kõik etendused olid väga populaarsed ja linnakodanikelt saadud tagasisidest teame, et sõnum jõudis pärale: paljud lapsed rääkisid kodus helkurist ja kontrollisid ka seda, kas vanemad kannavad helkurit.
 • Meie tegutsemist toetas õpilasomavalitsus, kes ühe nädala jooksul kontrollis hommikuti õpilastel helkuri olemasolu ja tuletas meelde selle kandmise kohustust. Reedel kingiti kõigile, kellel ikka helkurit polnud, helkur ja kinnitati see kohe riiete külge. Projektilapsed meisterdasid välisukse korvale helkuripuu, millele riputasime helkureid. Hulga helkureid tõid lapsed ise.
 • Tänaseks on see puu maha võetud, aga kooli garderoobis on helkurite kast, kust väljuja saab helkuri vajadusel võtta.
 • Saime teateid, et meie eeskujul levisid sarnased tegevused mitmel pool Järvamaal: käidi lasteaedades helkureid kinkimas, koos politseinikega reidil, meisterdati helkureid jne. Meile saadeti pilte ja me kajastasime ka neid tegevusi oma FB lehel.

Õpetajana usun, et meie tegevuse eesmärk, teadvustada helkuri olulisust ja kandmise vajalikkust, sai täidetud. Imestasime isegi, kui populaarseks meie projekt on muutunud ja kui paljud lapsed üle Järvamaa sellega õhinal liitusid. Toetust ja kaasamõtlemist oli tunda ka lapsevanemate poolelt, kes meile vahvaid koduseid pilte saatsid, logistiliselt meid toetasid ja koguni ise luuletusi helkuritest tegid.

Helkurikandmise suurenemist me numbriliselt tõestada ei saa, aga hoiakud on muutunud kindlasti kogu Paide Gümnaasiumi koolipere hulgas. Meie projektist innustatuna püüdis kogu Järvamaad särama lüüa ka Järva maavanema Alo Aasma. Tema algatusel ja kogu maakonna noorte kaasabil tekkisid igasse maakonna nurka käidavatesse kohtadesse helkuripuud maavalitsuse uhiuute helkuritega. Selleks anti noortele enam kui 1000 Järvamaa uue logoga helkurit. Möödakäija saab nüüd vajadusel väikese elupäästja kaasa võtta. Soovijad võivad kodus liigsed helkurid jälle puu külge riputada uut omanikku ootama. Helkur on popp kogu Järvamaal ja meie projekt jätkub juba sügisel. Ideid selleks on.