Tallinna Ühisgümnaasium

 

 

Tallinna Ühisgümnaasiumis osales Maanteeameti korraldatud liiklusprojektis 5.c klass. Õpilasi juhendas nende klassijuhataja sotsiaalpedagoog Gairi Reinvars. Liiklusprojekti sihtgrupiks sai Tallinna Ühisgümnaasiumi koolipere. Seetõttu sai läbi viidud erinevaid tegevusi mitmele sihtgrupile.

5.c klass viis liiklusprojekti raames läbi järgmised tegevused:

  • Küsitlus kõikide õpilaste seas
  • Informatiivsed plakatid kõigile
  • Informatiivsed slaidid kooli infotelerites
  • Õpetajatel paluti oma ainetundides siduda teemasid helkuritega
  • Helkuri meisterdamise võistlus algklasside seas
  • Helkuri päev kogu koolile/stiilipäev
  • Liiklusvideo algklassidele
  • Helkurite kontroll kogu kooli ulatuses (sh ka lapsevanemad, kes õpilasi kooli saatsid)

Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilaste seas viidi läbi helkuri teemaline küsitlus. Vastanuid oli kokku 499 õpilast. Helkuri õige kandmise osas vastas 58,1% õpilasi õigesti – paremal pool, põlve kohal. Osa õpilasi vastasid, et helkurit tuleks kanda küll paremal pool, aga sõltuvalt inimese pikkusest autotulede kõrgusel (21.6%). 31.9% arvas, et helkurit on õigem kanda vasakul pool, põlve kohal. Enamik õpilasi teadis, et kõige lihtsamalt saab helkurit soetada poest. 86,2% õpilastest teadis, et helkuri kandmine on kohustuslik, kuid kahjuks 76% vastanutest ise kannab helkurit. Tuleb välja, et teadmist on rohkem, kuid ei käituta vastavalt oma teadmisele.

Tabelis on välja toodud küsitluses osalenud õpilaste arv klassiti. Erineval põhjusel ei ole kahjuks 1.klassid ja 11.-12.klassid küsitluses osalenud.

Peale küsitlust hakkas 5.c klass tegutsema selle nimel, et kõikide õpilaste ja kooli töötajate seas tõuseks helkuri kandmise soov. Püüti muuta helkurit populaarseks. Selleks joonistasid ja kirjutasid õpilased ise plakatid, mis riputati koolimaja 2.korrusele. Samuti küsiti Maanteeametist plakateid, kus räägiti nähtavuse olulisusest pimedal ajal. Need riputati koolimaja erinevatele korrustele ning jagati klassidesse. Lisati juurde inforibad erinevate sõnumitega („Helkur on pop“ jms) ja interneti lehekülgede aadressidega, et soovi korral saavad õpilased ise internetist uurida ja lugeda helkuri olulisuse kohta.

Lisaks plakatitele koostasid 5.c klassi õpilased infoslaidid koolisisestesse infoteleritesse. Slaididel kirjeldati helkuri olulisust, nähtavuse olulisust eriti pimedal ajal, kuidas õigesti helkurit kanda, erinevaid helkureid jms. Samuti vaadati läbi seadus ja toodi sellest välja olulisim. Slaidid on Powerpointi esitlusena pandud e-kirjale manusena kaasa.

Plakatite juurde lisasid projekti läbiviijad erinevad sõnumid (nt „Helkur on pop“, „Ära unusta helkurit, sind on raske unustada“) ja lingid liikluskasvatuslikel teemadel. Need interneti lingid edastati õpetajatele ka e-kirja teel palvega helkuri ja nähtavuse teemat oma ainetundidesse kuidagi sisse põimida.

Algklasside seas viidi läbi helkurite meisterdamise võistlus. Parimatele jagati auhindu. Osalejate mõtted olid erinevad ning ülesandele läheneti loominguliselt: kes tegi tavalise helkuri, kes prossi, kes roboti ja kes veel midagi muud! Ülekaalukalt võitsid robot ja pross. Siiski pidasime diplomi ja maiustusega meeles ka teisi osalejaid – teema ju ikkagi niivõrd oluline!

Ülekooliliselt on traditsiooniks saanud stiilipäevad. Kuna seekordne stiilipäevade ettevõtmine sattus meie projektiga ühele ajale, siis ühendasime kooli õpilasesindusega jõud ning korraldasime koos helkiva neljapäeva stiilipäeva. See osutus väga populaarseks! Väga palju õpilasi oli ennast kuidagi ära ehtinud – helkurvestid, tulukesed, lambid, fooliumist tehtud vidinad, helkurid – väga mitmekesine ja loominguline lähenemine! Väga üllatasid meid 1.klassid, kus enamikud õpilased olid koolis tol päeval helkurvestidega. Ja 10b klass – nemad olid klass omaette! Suur osa klassist oli ühinenud ühtse stiiliga ning tehti fooliumi abil ennast säravaks – lipsud, prillid, ehted, mütsid, hambad. Nad nakatasid sellega palju teisigi.

Osa 5.c klassi õpilasi tulid liiklusprojekti alguspäevadel ideele teha üks õpetlik video. Eeltööna meisterdasid nad legodest võtteplatsi. Sellega haakusid ka lapsevanemad, kes tõdesid, et ettevõtmine oli niivõrd põnev, et tekkis suur soov ka ise midagi legodest ehitada. Valminud filmi näitasime algklassidele koos väikese kordava loenguga. Filmi on võimalik näha Tallinna Ühisgümnaasiumi Facebooki lehel (https://www.facebook.com/TallinnaYhisgymnaasium/videos/vb.276883465748584/672976459472614/?type=2&theater). Kuna filmile eelnes ka loeng, kus räägiti veel kord üle helkuri kandmise põhitõed, siis eraldi on filmitud esitluse osa. See on lisatud manusena e-kirjale kaasa.

Liiklusprojekti lõpetuseks korraldasime koostöös meie kooli noorsoopolitseinik Piret Grossiga ühel hommikul helkurite olemasolu kontrolli. 5.c klass oli teinud selleks hetkeks palju tööd ja püüdnud tõsta õpilaste ja õpetajate teadlikkust helkuri olulisusest ja õigetest kandmisviisidest. Kahjuks pidime tõdema, et gümnaasiumi õpilaste seas ei olnud helkuri kandmine ikkagi populaarne. Vastupidiselt gümnaasiumiõpilastele, olid väga eeskujulikud alg- ja põhikooli õpilased. Nendes kooliastmetes oli helkuri kandmine elementaarne tegevus. Mõnel oli isegi mitu helkurit! Helkurite olemasolu kontrollimise ajal olid väljas 5.c klassi õpilased sõnumiga „Kallis sõber, ole nähtav!“.

Kokkuvõtlikult tegime novembri ja detsembrikuu vältel suurt tööd, et pidevalt meelde tuletada, kui oluline on ennast liikluses nähtavaks teha. Samuti soovisime üle korrata, mis on oluline helkuri valimisel ja selle kinnitamisel oma riiete ja koti külge. Helkur ei täida ju oma ülesannet, kui see on tuhmunud ja ei helgi enam või on valesti kinnitatud. Kõige suurem osavõtt oli stiilipäeval. Pettusime gümnaasiumi õpilaste seas, kellel ei olnud helkurit. Teisest küljest saime teha head ja anda neile helkuri, mida neil väga vaja läheb. Ootame ju kõiki oma kaaslasi turvaliselt kooli!

Liiklusprojekti lõppedes kirjutasime sellest ka meie kooli Facebooki lehel: https://www.facebook.com/TallinnaYhisgymnaasium/posts/672976986139228