Abivahendid ja kasulikud viited

Jalgratta osavussõidu skeem

Kiivri kandmise reegel 2V1

Lastega juhtunud liiklusõnnetused

Jalgratturi meelespea

Läänemaa ja Hiiumaa KEAT http://laanemaakeat.weebly.com/

Raplamaa KEAT http://raplamaakeat.weebly.com/

Maanteeamet YouTubes: http://www.youtube.com/user/maanteeamet

  • Lastesari „ Märka märki!” osad leiad SIIT

Maanteeameti liiklusstatistika https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika

Eesti Maanteemuuseumi kehamassi kalkulaator

 

Liiklusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122062018010?leiaKehtiv

Läbiva teema “Tervis ja ohutus” ohutuse alateema õpetajaraamat https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443

 

Inglise keelsed liiklusmängud http://think.direct.gov.uk/education/secondary/students/incident-scene/

Sel lehel saad ise koostada ristsõnu http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/index.cfm?campaign=flyout_teachers_puzzle

Sellelt lehelt leiad erinevat liiklusteemalist õppevara Koolielu.ee kodulehel http://koolielu.ee/waramu/search/sort/title/_fulltext/liiklus?offset=0

Siin saad koostada anagramme https://www.eki.ee/tarkvara/anagramm/

Auto peatumisteekond erinevatel kiirustel ja teekatetel  (soome keeles)

Auto pidurdusteekond erinevatel kiirustel ja teekatetel (vene keeles)

Peatumisteekonna arvutamine

Jalakäija nähtavus autojuhile (inglise keeles)

Jalgratturi kiivri valimine ja reguleerimine

 

Järgnevalt leiad valiku liiklusteemalistest videoklippidest YouTubes, mida võiks õpilastega vaadata ning mille teemal arutada:

Käitumine liikluses – eeskuju (inglise keeles): https://www.youtube.com/watch?v=5JrtpCM4yMM

Eeskuju (inglise keeles): https://www.youtube.com/watch?v=WpNHV9BhpXg

Laulukene rumalatest suremisviisidest (inglise keeles): http://www.youtube.com/watch?v=IJNR2EpS0jw

Milline võib olla tagajärg kui ületad kiirust 10 km/h (inglise keeles): http://www.youtube.com/watch?v=q9fms5He5bM

Vigade tegemine liikluses (inglise keeles): https://www.youtube.com/watch?v=B2rFTbvwteo

Kaasaegne kiiver (inglise keeles): https://www.youtube.com/watch?v=RfBPmv2Qb-Q

 

Kindlasti vaata ringi ka liikluskasvatus.ee lehel!