Koolitee kaardistamine

Koolitee kaardistamise infosüsteemi kasutamine on üks võimalus, kuidas mitmekesistada õppetööd ning tegeleda liiklusteemaga loodusõpetuse, geograafia, informaatika ja miks mitte ka nt matemaatika või muudes tundides. Õppevahendi abil saavad õpilased kaardistada oma koolitee ning see aitab neil mõelda oma igapäevasele liikumisele ja koolitee ohutusele, aitab märgata ohte ning planeerida ohutumat teekonda. Õpetajad saavad õpilaste vastustest olulist infot liiklusohutuse teema käsitlemiseks ning andmeid, mida oma õppetöös rakendada. Samuti saab infosüsteemis olevaid andmeid anda õpilastele uurimistööde tegemiseks. Koolitee kaardistamise infosüsteem koosneb kaardirakendusest ja selle juurde kuuluvatest töölehtedest ning selle kasutamine eeldab arvutite või nutiseadmete olemasolu. Infosüsteem on mõeldud peamiselt II kooliastme (4.–6. klassi) loodusõpetuse ning III kooliastme (7.–9. klassi) geograafiatundideks. Eelkõige on õppekavas käsitletavate teemade alusel sihtrühmad 4. klass ja 7. klass.

Kaardirakendus asub aadressil https://koolitee.mnt.ee/.

Kaardirakenduse kasutusjuhendi leiad kaardirakendusest ning siit (eesti keeles) ja siit (vene keeles).

Töölehed:

Sissejuhatus eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 1 “Koolitee kaardile kandmine” eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 2 “Tähista kooliteel ohtlikud ja ohutud kohad” eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 3 “Sõidutee ja raudtee ületamine kooliteel” eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 4 “Märgime kaardile ühissõidukipeatused” eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 5 “Sõidame kooli jalgrattaga” eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 6 “Kuidas on Sinu kooliteed kujutatud ortofotol” eesti keeles ja vene keeles

Tööleht 7 “Teeme kokkuvõtteid tehtud tööst” eesti keeles ja vene keeles

 

Koolijuhid ja kohalik omavalitus saavad kaardirakendusest infot liikluskorralduslike probleemide kohta.

 

Küsimuste ja probleemide korral palume kirjutada e-posti aadressile koolitee@mnt.ee.