Õpilaste tööd

Ülenurme Gümnaasiumi õpilane Kasper Suur loovtöö.

Töö eesmärk oli läbi viia infotundHelkur ja liiklusviisakus“, millega tuletada 2. klasside õpilastele meelde helkuri vajalikkust Eestis pimedal ajal. Samuti juhtida liiklejate tähelepane üksteise märkamisele ja arvestamist igapäevases liikluskeskkonnas. Tutvu tööga SIIN.