Viimane piknik

Käesolev õppematerjal on üheks võimalikuks abimaterjaliks noorte riskivältimise teema käsitlemisel noorte autojuhtide ettevalmistuses ja üldhariduskoolis läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames. Antud õppematerjal on välja töötatud Lõuna Eestis aastate jooksul läbiviidud koostöö – koolitusprojekti „Igaüks turvaliselt 12. klassi“ alusel.

  1. Õppefilm Viimane piknik
  2. Juhend koolitajale
  3. Riskivältimiskoolituse ettekanne
  4. Grupianalüüsiks juhtumite pildid ja õnnetuste faabulad ja juhtumis õppematerjali juurde
  5. Õppefilmi põhjal koostatud kuldvillaku mäng
  6. Turvalisuse tagamise tööleht
  7. Liikluse Bingo ja vastusleht – eesti keeles
  8. Liikluse Bingo ja vastusleht – vene keeles