Sõidukiirus

 janes_520x260

 

Testi, milline juht oled Sina!

Kiiruseületamine- mis on sinu vabandus?

Sõidukijuhid tunnistavad küll kiiruseületamist, aga ei oska sellele tihtipeale ratsionaalselt põhjendust tuua – nad lähtuvad teedel pigem instinktidest ja tunnetest kui mõistusest ning kehtestatud reeglitest. Maanteeameti 2015. a kampaanias nimetame taolisi juhte Liiklusloomadeks: Suursõeluja, Pedaalitallaja, Suvine kihutaja.

pilt

Kiiruse ületamiseks on toodud mitmesuguseid põhjusi, mis juhtide sõnul on seotud nii ajutiste motiivide (nt ajanappus) kui ka püsivamate iseloomuomadustega (nt riskialdis käitumine) ning oma võimete ja võimete piiride tajumisega, tee omadustega, liikluskeskkonnaga ja sõidukiga. Liiklusohutuse seisukohast võivad kiirustamisel olla aga väga tõsised tagajärjed.