Hoiakud sõidukiiruse valiku teemal

Juhid ületavad piirkiirust sageli ja seda ei peeta oluliseks rikkumiseks. 2014. a sõidukiiruse teemalise küsitlusuuringu andmetel ületab enda hinnangul linnadevahelistel põhiteedel kehtestatud piirkiirust 81% vastanud juhtidest. Kiiruse ületamine jääb enamasti vahemikku 1-10 km/h. 9% juhtidest ületab lubatud piirkiirust rohkem kui 10 km/h.

Tulemustest selgub, et juhtide hinnangul nende kiiruse ületamine põhimaanteedel 1…5 km/h on jäänud perioodil 2010 – 2014 enamvähem samale tasemele, ent kiiruse ületamine 6…10 km/h on aastate jooksul mõnevõrra vähenenud (8%). Nende juhtide osakaal, kes ei ületa kiirust põhimaanteedel, on kasvanud 9%-lt 19%-ni.

Ka linnades ja asulates ületavad juhid enda hinnangul kiirust sageli ja seda teeb enamik vastanutest (64 %).

Uuringu täismahus aruandega saab tutvuda Maanteeameti kodulehel, aadressil http://www.mnt.ee/public/1Soidukiiruse_teemalise_kusitlusuuringu_tulemused_2014_a.pdf

kampaania