Sõidukiirus ja jalakäijad

SÕIDUKIIRUS JA JALAKÄIJAD

Sõidukiirusel on oluline mõju liiklusõnnetuse tagajärjel saadud vigastuste raskusastmele. Kuigi paljudele autojuhtidele võib tunduda kiiruseületamine väikese riskina, siis eriti oluliseks muutub kiirus kokkupõrkehetkel kergliiklejatele.

Kui kiirusel 50 km/h liikuva auto kokkupõrkel jalakäijaga on hukkumise tõenäosus jalakäijale 40%, siis 60 km/h kiirusel on hukkumise tõenäosus jalakäijale juba 70%. Mõtlemapanev, mis?

graafik

Pasanen, E. (1991). Ajonopeudet ja jalankulkijan turvallisuus

 

Testi siin, milliseks muutub Sinu kehakaal kokkupõrkel!

Kehamassi kalkulaator: http://mm.zed.ee/kehamass/public/

joonis

http://transspot.ru/wp-content/uploads/2013/02/hit_at_40mph.jpg