Sõidukiirus ja peatumisteekond

Suuremate kiiruste juures on raskem õigeaegselt reageerida ja õnnetust ära hoida. Reageerimisaeg on see, mida juht oluliselt muuta ei saa. Ohu märkamisest (nt laps või loom jookseb ootamatult teele) kuni jala piduripedaalile vajutamiseni kulub keskmiselt 1 sekund. 90 km/h kiirusel läbib auto selle jooksul 25 meetrit.

Kiiruse kasvuga pikeneb ka pidurdus- ja peatumisteekond. Sõites 90 km/h piirkiiruse asemel kiirusega 100 km/h, pikeneb pidurdusteekond keskmiselt 10 m ja peatumisteekond 13 m.

Sõiduki peatamine kuival asfaltkattel (arvutuslik, lähtuvalt juhi reageerimiskiirusest 1 sek ja sõidukiirusest )

 

Kiirus (km/h)

Kiirus(m/s) Reageerimisteekond (m)

Pidurdusteekond (m)

Peatumisteekond (m)

30

8,3 8,30 5,0 13,3

50

13,9 13,9 13,8

27,7

70

19,4 19,4 27,0

46,5

90

25,0 25,0 44,6

69,6

120 33,3 33,3 79,4

112,7

Reageerimisteekond pikeneb võrdeliselt kiiruse suurenemisega.

Pidurdusteekond kasvab kiiruse suurenedes ruudus (ruutsõltuvus).

Kaks korda suurema kiiruse korral on pidurdusteekond ca neli korda pikem!

Alljärgnevalt on näha peatumisteekonnad erinevate teeolude ja kiiruste puhul:

Linnakiirustel:

Maanteekiirustel: