Tulede kasutamine

Tulede kasutamine Tuled peavad korras olema, et need pimeda ajal või halva nähtavuse korral valgustaks teed ning sõiduk oleks nähtav. Tuled peavad vastama tehase poolt ettenähtud nõuetele, olema korras, reguleeritud ja enne sõidu alustamist puhtad.

Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Vaid nii on võimalik Sind õigel ajal märgata ja Sina ise märkad teisi mootorsõidukeid, liiklejaid, takistusi, teele jooksvaid loomi ning muid ootamatusi teel paremini.

Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid, mis võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta. Samuti on lubatud sõidu ajal kasutada lähitulede asemel eesmisi udutulesid, kuid sõiduki selline valguslahendus ei ole soovitatav pimeda ajal. Pimeda ajal või halva nähtavuse korral võib kasutada kaugtulesid. Möödasõidu kavatsusest võib anda märku kaugtulede lühiajalise vilgutamisega.

Lülita oma sõiduki kaugtuled lähituledeks õigeaegselt. Kasutades kaugtulesid jälgi kindlasti, et need ei pimestaks teisi liiklejaid. Sa pead viima kaugtuledelt lähituledele üleminekul sõidukiiruse vastavusse uue nähtavusulatusega. Kiirust tuleb vähendada, kuna lähituled valgustavad teed oluliselt vähem.

Kui vastutulev sõiduki juht vilgutab tuledega, siis see võib tähendada, et Sinu sõiduki kaugtuled ei ole ümber lülitatud lähituledeks, Sa pimestad vastutulijaid või sõiduk on koormatud ja tuled ei ole reguleeritud.

Mida teha, kui vastutuleva sõiduki tuled Sind pimestavad:

  • ära vaata vastutuleva sõiduki tuledesse
  • vaata parempoolsele tee osale
  • vajaduse korral liigu aeglasemalt või jää seisma


Oluline asi, mida tuleb meeles pidada on see, et isegi kõige paremate tuledega pimeda ajal ja halva nähtavuse korral sõites näed Sa halvemini kui päeval!

Peatades või parkides asulavälisel teel halva nähtavuse korral või peatades pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel, tuleb lisaks ääre- ja numbrituledele kasutada ohutulesid ning tuleb kustutada lähi-, kaug- ja udutuled.

Sest LS 20 lg 8 – Pimeda ajal tohib väljaspool asulat sõidukit parkida ainult parklas või puhkekohas.

Pimeda ajal on keelatud sõidukit parkida asulavälisel teel.

Suunatuli tuleb sisse lülitada vastavalt liiklusolukorrale õigel ajal, kuid mitte hiljem kui kolm sekundit enne sõidu, manöövri või sõiduki peatumise alustamist.

Udutulede kasutamine koos esituledega on lubatud ainult ja üksnes udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral. Tagumisi udutulesid võib kasutada ainult halva nähtavuse korral ja ainult asulavälisel teel.

Pidurituled peavad olema töökorras, sest need näitavad teistele sõidukijuhtidele, et sõiduki kiirus hakkab vähenema, kuid need ei näita pidurdamise intensiivsust.

Peale tulede lambi vahetust on soovituslik tuled ära reguleerida teeninduses. Sõiduki tuled ja nende sees kasutatavad lambid peavad vastama sõiduki tootja nõuetele.