Koostöö

Maanteeamet teeb koostööd erinevate sihtgruppidega:

  • Haridusasutused (koolitused õpetajatele ja õpilastele)
  • Kohalikud omavalitsused (liiklusohutusalased tegevused avalikel üritustel)
  • Ettevõtted (koolitus “Kõrvaliste tegevuste vältimine liikluses”)
  • Ühendused ja seltsid (näiteks liiklusloengud eakatele)
  • Jne

Kui soovid panustada oma piirkonna liiklusohutuse edendamisse ja Maanteeameti ennetustöö osakond saab Sind selles aidata, siis võta meiega ühendust. Kontaktid leiad siit.