Koolitus “Väärikas mootorsõidukijuht”

Täiendkoolitus „Väärikas mootorsõidukijuht” jagas ohtralt asjalikke näpunäiteid

Kümne aasta pärast on Eestis vähemalt 85 000 vanemaealist (vanuses 65+) sõidukijuhti enam kui täna. Tänasega võrreldes kasvab vanemaealiste naisjuhtide arv kolm ja meesjuhtide arv kaks korda. Eakas inimene, kes soovib kõrge vanuseni autot juhtida, peab olema teadlik vanadusega kaasneva juhtimisvõimekuse vähenemisest ja oskama sellega arvestada. Selleks on Maanteeamet töötanud välja eakaid mootorsõidukijuhte toetava täiendkoolitusprogrammi.

Koostöös erinevate osapooltega (kohalikud omavalitsused, maavalitsused, turvalisuse nõukogud, terviseedendajad jne) on toimumas juba mitmendat aastat üle Eesti koolitused „Väärikas mootorsõidukijuht“. Koolituse sihtgrupp on vähemalt 60-aastased B-kategooria juhtimisõigust ja kehtivat tervisetõendit omavad mootorsõidukijuhid, kes juhivad sõiduautot iganädalaselt.

Koolitus on kaheosaline, sisaldades nii teoreetiliste teadmiste saamist kui ka täiendades praktilist sõiduoskust. Teoreetiliselt õppepäeval tutvustab autokooli õpetaja Eesti liiklusolukorda, räägib liiklusõnnetuste põhjustest, suurematest muudatustest liiklusseaduses, igapäevastest sõitudest ja riskidest. Päeva teises osas annab tervishoiutöötaja ülevaate vanusega kaasnevatest muutustest, ka ravimite kõrvalnähtudest ja ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt, millega juhid peavad arvestama. Lisaks on iga osaleja kohta planeeritud 2×45 minutit sõiduaega õppesõidukis koos sõiduõpetajaga, kus osaleja saab ka soovitusi keerulisemate liiklussõlmede läbimiseks ning ka säästliku sõidu nippe. Praktilise sõidu ajad lepitakse kokku teoreetilisel õppepäeval.

Maakondades, kus sellise koolituse läbiviimine ka kohalike partnerite poolt südameasjaks võetakse, ilmub toimuvate koolituste kohta ilmub kindlasti kohalike kanalite kaudu.

Osaleda soovivad vanemaealised juhid saavad oma juhtimisõigust kontrollida Maanteeameti iseteeninduse lehel avaliku päringu teel: https://eteenindus.mnt.ee/paringud/juhiloaKehtivus

Selleks on vaja sisestades juhiloa number ja isikukoodi või isikukood ja nimi.

  1. aastal toimus 13 eaka mootorsõidukijuhi täiendkoolitust Harju, Jõgeva, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Viljandi ja Võru maakondades ning  Tallinna, Tartu ja Pärnu linnades, kus osales kokku 261 väärikas eas mootorsõidukijuhti. Koolitused said osalenute poolt väga hea tagasiside ja soovituse ka oma eakaaslastele sellest koolitusest osa võtta.

Tagasiside ja kajastused toimunud koolituste kohta

Tartu eakate koolitus tõi saali rahvast täis Foto Priit Lilleorg