Tänuüritus

Maanteeamet tunnustab ka 2018. aastal Eesti parimaid liiklusohutuse ja –hariduse edendajaid. Liiklusohutuse auhinnaga tänatakse traditsiooniliselt selle valdkonna EestiDSC02404 silmapaistvamaid õpetajaid, sündmusi, koostööpartnereid ja kohalikke omavalitsusi.

Auhinnad antakse välja kuues kategoorias, sh nii regioonipõhiselt kui ka üleriigiliselt:

  • Kohaliku omavalitsuse auhind;
  • Vastutustundliku ettevõtte auhind;
  • Koostööpartneri auhind;
  • Sündmuse auhind;
  • Õpetaja auhind (lasteaedade, koolide, autokoolide õpetajad, liikluskoolitajad ja noorsootöötajad);
  • Eeskuju liiklusohutuses.

Kandidaadi üles seadmiseks tuleb esitada ettepanek, kus põhjendatakse nominendi esiletõstmist antud kategoorias ning saata pildid esitatu liiklusalasest tegevusest. Kandidaatide esitamise ja talle esitatud nõuetega saab täpsemalt tutvuda Liiklusohutuse auhinna statuudist.

Kandidaatide esitamise täpsem info aasta teises pooles.

Maanteeameti moodustatud komisjon valib välja tunnustuse pälvivad isikud, organisatsioonid ja sündmuse ning tunnustuse saajaid tänatakse pidulikul vastuvõtul.