Jalgratturitele

Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja sportlik tegevus. Selleks, et rattasõit ka turvaline oleks, peab jalgratas olema lapsele sobiva suurusega ja töökorras. Kontrolli, kas Sinu lapse jalgrattal on kõik vajalik olemas ja pidurid töökorras.

untitled

Kas Sinu lapse jalgratas on talle sobiva suurusega?
Jalgratas on lapsele paras siis, kui ta seisab harkisjalu, tallad maas, rattapulga kohal ning rattapulgani jääb vähemalt paar sentimeetrit ruumi.

Jalgratturi kiiver
Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine on kohustuslik kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel. Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see on paraja suurusega ja kinnitatud õigesti. Vaata minikiivri katset munaga, katse näitab, kuidas kiiver kaitseb nii õrna asja nagu muna. Ka Sinu pea on õrn ja vajab kukkumise korral kaitset.

Kiivri kohta rohkem infot leiad siit

Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ja õuealateel. Samal teel liiguvad ka jalakäijad ja viisakas jalgrattur kindlasti arvestab nendega. Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastased jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut. Kõnniteel sõites ei pea lapsel saatjat olema, kuid kindlasti peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne kui ta lapse üksi liiklusesse sõitma lubab.

Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte ehmatada saab jalgrattur eemalt oma tulekust kellaga märku anda. Jalgrattakella helistamine ei tähenda seda, et jalakäijad peaksid jalgratturile teed andma, see aitab vältida jalakäija ehmatamist.

Kui kõnniteel liikuva jalgratturi teele jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur andma teed bussile minevatele ja bussilt tulevatele jalakäijatele.

Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis seda on kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise kohtades, tulles jalgrattalt maha ja lükates jalgratast enda kõrval.

Näiteks kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ettevalmistanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi sõidetud ning kõik ohuolukorrad läbi arutatud, siis laps tohib mööda kõnniteed või õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata vanusest ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Siiski on äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse jalgratta tehnilisele korrasolekule ning lapse kiivri korralikule kasutamisele.

Sõitmine sõiduteel
Sõiduteel või jalgrattarajal iseseisvaks sõitmiseks peab 10-15 aastane jalgrattur kindlasti olema läbinud jalgratturikoolituse ja omama jalgratturi juhiluba. Sõiduteel tohib sõita jalgrattur alates kümnendast eluaastast, kui tal on kaasas jalgratturi juhiluba ja jalgratas on korras. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest. Oma liiklusteadmisi saab jalgrattur kontrollida lahendades liiklusteste siin.

TÄHELEPANU! Iga lapse eest vastutab lapsevanem! Enne lapse üksi liiklusesse lubamist, jalakäija või jalgratturina, on iga lapsevanema moraalne kohustus veenduda, et laps on valmis üksi liikluses osalema, mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda.