Laps liikluses

Liikuge koos lapsega võimalikult palju jalgsi ja jalgrattaga. Lapse liikumisharjumused ja liiklemisoskused arenevad argipäeva ühe osana ning nii omandab ta targa liikleja käitumismudeli. Lisaks aitab igapäevane liikumine kaasa lapse füüsilisele arengule.

 

Järgnevatelt lehekülgedelt saate lugeda üldised kirjeldusi lapse eakohasest liikluskäitumisest ning juhiseid, kuidas koos turvalist liiklemist harjutada.

Pidage siiski meeles, et erinevused laste individuaalses arengus võivad olla suured.