Vii teeületus uuele level’ile

28. augustist 22. septembrini toimub Maanteeameti kampaania ,,Vii teeületus uuele level’ile“, mis on suunatud 7–13-aastastele lastele, et meelde tuletada ohutu liiklemise, eeskätt teeületuse põhitõdesid.

Maanteeameti statistikast selgub, et möödunud aastal oli Eesti liikluse üheks suureks probleemiks jalakäijate turvalisus suurlinnades. 2016. aastal toimus jalakäijate osalusel kokku 357 inimkannatanuga liiklusõnnetust, neis hukkus 22 ja sai vigastada 352 jalakäijat. Neist 42 vigasaanut  olid vanuses 7–13. Algkooliealistel lastel on risk jalakäijana õnnetusse sattuda kaks korda suurem kui vanematel koolilastel ja täiskasvanutel.

Õnnetuste intensiivsus on suurem perioodil oktoober–detsember ja märts–aprill. Probleemsed on suuremad linnad: Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu. Suurimad jalakäijate käitumisest tulenevad liiklusõnnetuste riskitegurid on foorinõuete eiramine, tee ületamine reguleerimata ülekäiguradadel või ristmikel veendumata ohutuses ning läheneva sõiduki sõidukiiruse vale hindamine. Reeglina on lapsed ohutu liiklemise nõuetega kursis ja seda tuletavad neile meelde ka vanemad, kuid reegleid unustama panevad kiire elutempo (kool, trenn, sõbrad, kodu), sõprade mõju (kambatunne, soov mitteeristuda) ja näiteks tähelepanu hajutavad seadmed (mobiiltelefon, kõrvaklapid).

Jalakäija on vähekaitstud liikleja ning liiklusõnnetuse korral jääb ta alati kannatajaks pooleks. Seepärast on oluline arvestada, et sõidukijuht ei saa sõidukit hetkega pidama, 50 km/h sõidukiirusel on peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 m, märjal 38 m ning lumisel 62 m. Jalakäijal seevastu on alati võimalus enne sõidutee ületamist hetkeks peatuda, vaadata ja veenduda sõidutee ületamise ohutuses.

5 nõuannet, mida lapsevanematel tasub lapsele aeg-ajalt meelde tuletada:

  • Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu teed ületada!
  • Peatu ja vaata alati enne kui teele astud – sõidukid ei saa kohe pidama!
  • Püüa saavutada autojuhiga silmside!
  • Tee ületamisel ära tegele muude asjadega!
  • Varu liiklemiseks aega!

Septembrikuu jooksul toimub markeerimisaktsioon 5.–6. klasside õpilastele, millest võtab osa ligi 75 kooli üle Eesti. Aktsiooni käigus kaardistatakse koos õpetajaga ohtlikud teeületuskohad ning markeeritakse reguleerimata ülekäiguradade juures olevatele kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Vii teeületus uuele level´ile. Sinu elu pole arvutimäng.