Vaegnägijatele

Hea lasteaiaõpetaja!

Kutsume Sind osalema liikluskasvatust ja õues õppimist ühendaval koolituspäeval, mille eesmärk on:

  • tutvustada Transpordiameti välja töötatud õppevahendeid ja põhimõtteid liikluskasvatuse läbiviimisel lasteaias;
  • õuesõppe võimalusi lapse üldise arengu toetamisel ning ümbritseva keskkonna/maailma tajumisel. 

Koolitus tugineb alushariduse raamõppekavale ja TÜ Narva kolledžis Avatud õpikeskkonna kasutamine alushariduses aine põhimõtetele ja läbiviimise kogemustele. Koolituspäeva maht on 6 akadeemilist tundi.

Koolitajateks on Lehte Tuuling ja Kai Kuuspalu.


Koolituse päevakava:

9.40–10.00 Kogunemine

10.00–12.00

Kai Kuuspalu (venekeelsetel koolitustel Darja Lukašenko-Tšistotin): Transpordiameti tugi lasteaiaõpetajatele, liikluskasvatuse läbiviimise põhimõtted koolieelses lasteasutuses

Lehte Tuuling: Õuesõpe põhimõtted koolieelses lasteasutuses, liikluskasvatus õuesõppena

12.00–12.30 Lõuna

12.30–15.00 Praktilised tegevused õuesõppe punktides. Päeva kokkuvõtmine


Koolitusajad ja -kohad:

27. mai – Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju (KOOLITUSELE REGISTREERUMINE SULETUD!)

30. mai – Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saal (KOHAD TÄITUNUD!)

Koolitus on õpetajatele tasuta!

NB! Kohtade arv on ühe koolituspäeva kohta piiratud ja grupi täitumisel jäävad hilisemad registreerujad ootejärjekorda. Koolitusgruppide mittetäitumise korral või viiruse levikuga seonduvalt on korraldajal õigus koolitus ära jätta. Täpsem info saadetakse registreerumisel jäetud e-postidele.

Täiendkoolitus toimub vastavalt kehtivatele riiklikele nõuetele ja piirangutele. 

Lisainfo: Kai Kuuspalu (Kai.Kuuspalu@transpordiamet.ee); 5330 5604

Kohtumiseni koolitusel!