Vaegnägijatele

Reguleerija I pädevuse ehk lasterühma saatja koolitus on suunatud haridusasutuste töötajatele, kes tegutsevad lasterühma saatjatena koolides (I kooliaste) ja lasteaedades.

Lasterühma ohutuse tagamiseks on koolituse läbimine kasulik kõikidele lastega õppekäike korraldavatele inimestele (sh bussiekskursioonid). Koolitus annab lastega töötavatele inimestele ettevalmistuse, kuidas lastega liikluses käituda, kuidas ohuolukordi märgata ja ennetada.

Koolitus toimub vastavalt õppekavale kokku 4 akadeemilist tundi (2 ak tundi teooriat, 2 ak tundi praktikat) ja selle käigus läbitakse järgnevad teemad:

Reguleerija õigused, kohustused ja turvalisus

  • tänaval liikleva lasterühma ja lasterühma veol laste saatja tegevust reguleerivad õigusaktid ja nende sätted.
  • reguleerija varustus.
  • ohud liikluses, sealhulgas laste eripärast tulenevad ohud.
  • reguleerija turvalisus.
  • reguleerija märguanded.
  • reguleerimata ülekäigurajal / ülekäigurajata tee ületamine.
  • reguleeritud ülekäiguraja ületamine
Koolitatavatele väljastatakse tunnistus.

Koolituste läbiviimise aeg: 1. märts–1. detsember

Koolituse läbiviimise koht: koolitust viiakse läbi haridusasutuses koha peal.

Koolituse läbiviija: autokool, mille vastav õppekava on kinnitatud Transpordiameti poolt.

Koolitus on haridusasutusele TASUTA, õpet viiakse läbi nii eesti kui vene keeles. Koolituste arv on piiratud.

Ühe koolituse grupi suurus on 16 õpetajat. Juhul, kui haridusasutuses on osalemas vähem kui 16 töötajat, peab ta tegema koostööd mõne teise sama piirkonna lasteaia või kooliga ning tellima antud koolituse mitme asutuse peale.

2021. aastal toimuvad koolitused vaid 2020. aastal eelregistreeritud ja varasemalt ära jäänud koolitusgruppidele. Koolitused toimuvad õppeasutuses kohapeal.


Loe koolitusega seotud korduma kippuvaid küsimusi siit: 

Lisainformatsioon: Eve-Mai.Valdna@transpordiamet.ee või telefonil 507 8232.