Vaegnägijatele

Liiklusvanker on õppevahend, mis on loodud üheks võimalikuks abivahendiks lasteaiaõpetajale liiklusteema lasteni viimisel.

NB! 2023. aastaks on liiklusvankrite maht täis.

Õppevahend toetab riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist:

õppevahendit kasutades saab lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, fooritulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste sõiduoskuste harjutamiseks.

Projektis osalemiseks täida sooviavaldus ja lisa see lasteaiajuhi digiallkirjaga lehe allosas olevasse veebivormi. Sealsamas saad projekti lõpus esitada ka aruande. Kuna 2022. aasta maht on täis, siis avalduste esitajatega võetakse eraldi ühendust. 

Kui ei tea veel, kas projektiga liituda või mitte, siis vaata ja loe Puka Lasteaia kogemusnäidet noorte endi loovtööna valminud liiklusvankrist ning galeriist pilte varasemalt valminud vankritest:

2021. aastal Tallinna linn koostöös Transpordiametiga kinkis 21. lasteaiale liiklusvankrid. Loe lähemalt: https://pealinn.ee/2021/10/04/mitmed-tallinna-lasteaiad-saavad-liiklusteadlikumaks/.  


Liitu projektiga või esita aruanne allosas! 

Ainult üks fail.
1 GB limiit.
Lubatud tüübid: ddoc, asice.
Maksimaalselt 5 faili.
1 GB limiit.
Lubatud tüübid: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip, ddoc, asice.