Vaegnägijatele

Autokoolide õpetajate sisekoolitus (probleemteemade põhjalikum käsitlemine)

Maanteeameti ennetustöö osakond pakub võimalust tellida oma asutusse või mitme asutuse peale tasuta õpetajate sisekoolitust.

Sihtgrupp: autokoolide õpetajad/juhendajad, min 10 inimest

Koolituspäeva sisu: teemad, rõhuasetus ja maht pannakse kokku autokooli vajadustest ning kohalikest oludest/probleemidest lähtuvalt. Igal juhul pakume praktilisi abivahendeid joobe, piirkiiruse, väsimuse, kõrvaliste tegevuste jne teemade käsitlemisel. Lisaks õppevahendid ja metoodilised abimaterjalid ning koostöövõimalused Maanteeametiga (e-keskkonna tutvustus).

Metoodika: lisaks loengule on rühmatöid, arutelusid, praktilisi tegevusi ja õppefilmide vaatamist.

Koolitus on tasuta.

Koolituse tellimiseks võta ühendust paikkonna eksperdiga.