Vaegnägijatele

Teenuspakkumine avalikel üritustel

Transpordiamet pakub liikluskoolitajatele võimalust osaleda avalikel üritustel liiklusohutusalaste tegevustega, mis on tasustatud. Tutvu tingimuste ja koolituste teemadega.

Mida selleks tegema peab?

Tuleb osaleda Transpordiameti hangetes „Üle-eestilistel avalikel üritustel liikluskasvatuse õppestendidel koolitusteenuste läbiviimise tellimine“ või „Üle-eestilistel avalikel üritustel liiklusohutusalase koolitusteenuse läbiviimise tellimine“

Teemad:

  • Autojuhi ja sõitja ohutus: praktiline tegevus liikluskasvatuse õppestendidel „Ümberpööratav auto, turvavööstend, kaalustend, peatoestend".
  • Jalgratturi ohutus: nõuded korras jalgrattale, kiivri kasutamise kohustus ja vajalikkus, korrektne kandmine ja reguleerimine.
  • Jalgratta vigurrada: praktiline tegevus, jalgratta valitsemine, käemärguanded, kiivri kasutamise kohustus ja vajalikkus, korrektne kandmine ja reguleerimine.
  • Kõrvalised tegevused: mis ja miks on kõrvalised tegevused liikluses ning milles seisneb nende tegevuste ohtlikkus.
  • Liiklusviisakus + 1–2 täiendavat seonduvat alateemat: mis on liiklusviisakus ja miks see oluline on, mis on liikluses „Tere“ või „Aitäh“, eeskuju tähtsus ohutu liikluskäitumise kujundamisel, jalgratturi ohutus, jalakäija ohutus, liiklusreeglid ja –märgid, enda nähtavaks tegemine, kõrvalised tegevused, joobes liiklemine, kiirus, pimenurgad.

Kõiki teemasid käsitletakse läbi mängulise tegevuse kasutades selleks erinevaid vahendeid ja töölehti.