Vaegnägijatele

Maanteeameti poolt tunnustatud liiklusreguleerijate koolitajad saavad osaleda lasterühmasaatja koolituste ehk reguleerija I pädevuskoolituse hankes.

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert saadab kõikidele tunnustatud liiklusreguleerijate koolitajatele hinnapakkumuse küsimuse iga kalendriaasta esimeste kuude jooksul.

Reguleerija I pädevuse ehk lasterühmasaatja koolitus on suunatud haridusasutuste töötajatele, kes tegutsevad lasterühma saatjatena koolides ja lasteaedades.

2020. aastal toimuvad Tallinnas ja Harjumaal koolitused lasteasutustes kohapeal ning Tartus, Pärnus ja Jõhvis vastavalt eelnevalt kokkulepitud aegadele Maanteeameti esindustes. Seetõttu esindustes toimuvatel koolitustel saavad osaleda 16 õpetajat erinevatest lasteasutustest.

Lisainformatsioon: Liis Sepp, liis.sepp@mnt.ee, 5683 8533.

Galerii

reguleerija ketas