Vaegnägijatele

Transpordiamet pakub liikluskoolitajatele võimalust osaleda avalikel üritustel liiklusohutusalaste tegevustega, mis on tasustatud. Tutvu tingimuste ja koolituste teemadega. NB! Hanget ei viida läbi 2022. aastal.

Teenuspakkumine avalikel üritustel

Transpordiamet pakub liikluskoolitajatele võimalust osaleda avalikel üritustel liiklusohutusalaste tegevustega, mis on tasustatud. Tutvu tingimuste ja koolituste teemadega.


Mida selleks tegema peab?

Tuleb osaleda Transpordiameti hangetes „Üle-eestilistel avalikel üritustel liikluskasvatuse õppestendidel koolitusteenuste läbiviimise tellimine“ või „Üle-eestilistel avalikel üritustel liiklusohutusalase koolitusteenuse läbiviimise tellimine“. 

  • Hankes saavad osaleda juriidilised isikud (AS, OÜ, FIE, MTÜ jne), kellel puudub maksuvõlg.
  • Koolituse läbiviijad peavad omama mootorsõiduki juhtimisõigust.
  • Kui koolitust viib läbi rohkem kui üks koolitaja, peab neist vähemalt ühel olema pedagoogiline või liiklusalane haridus või kolm aastat eelnevat töökogemust antud valdkonnas.
  • Koolituse läbiviija peab olema osalenud Transpordiameti avalikel üritustel koolitusteenust pakkuvate koolitajate infopäeval. Täpsem info infopäeva kohta on kirjas hankes.
  • Osades piirkondades peab vähemalt üks koolituse läbiviija kõnelema vene keelt.

Teemad:

  • Autojuhi ja sõitja ohutus: praktiline tegevus liikluskasvatuse õppestendidel „ümberpööratav auto, turvavööstend, kaalustend, peatoestend";
  • Kergliikurijuhi ohutus: praktiline tegevus, kergliikuri valitsemine, kiivri kasutamise kohustus ja vajalikkus, korrektne kandmine ning reguleerimine ja kergliikurijuhile kehtivad liiklusreeglid;
  • Sõiduki pimealad: teiste liiklejate ohutuses veendumine enne sõidu alustamist sõidukijuhi poolt, jalakäijate teadlikkus sõidukijuhi piiratud vaateväljast;
  • Jalgratta vigurrada: praktiline tegevus, jalgratta valitsemine, käemärguanded, kiivri kasutamise kohustus ja vajalikkus, korrektne kandmine ja reguleerimine;
  • Liiklusviisakus + 12 täiendavat seonduvat alateemat vastavalt sihtgrupile (jalgratturi ohutus; jalakäija ohutus; ohutu autosõit; liiklusreeglid ja –märgid; enda nähtavaks tegemine; kõrvalised tegevused; joobes liiklemine; kiirus).

Kõiki teemasid käsitletakse läbi mängulise tegevuse kasutades selleks erinevaid vahendeid ja töölehti.