Vaegnägijatele

Transpordiameti poolt tunnustatud liiklusreguleerijate koolitajad saavad osaleda lasterühmasaatja koolituste ehk reguleerija I pädevuskoolituse hankes. 

Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert saadab kõikidele tunnustatud liiklusreguleerijate koolitajatele hinnapakkumuse küsimuse iga kalendriaasta jaanuarikuu jooksul.

Reguleerija I pädevuse ehk lasterühmasaatja koolitus on suunatud haridusasutuste töötajatele, kes tegutsevad lasterühma saatjatena koolides ja lasteaedades.

2021. aastal toimuvad koolitused vaid 2020. aastal eelregistreeritud ja varasemalt ära jäänud koolitusgruppidele. Koolitused toimuvad õppeasutuses kohapeal.
 


Lisainformatsioon: Liis Sepp, liis.sepp@transpordiamet.ee, 5683 8533.