Vaegnägijatele
1/19
asukoht-teel-1

Kumb jalgrattur paikneb sõiduteel õigesti?

Jalgrattur B paikneb õigesti, kuna jalgrattur võib sõiduteel sõita selle parema ääres lähedal või teepeenral.

Milline liiklusmärk ei keela jalgrattaga sõitmist?

Kohutusmärk „Jalgrattatee“ ei keela jalgrattaga liiklemist. Märgid „Sissesõidu keeld“ ja „Jalgratta sõidu keeld“ keelavad jalgratta, kergliikuri, mopeedi ja pisimopeedi edasi liikumise.

Jr peateel

Kuidas peab peateel sõitev jalgrattur käituma enne ristmikule jõudmist?

Peateel sõitev jalgrattur peab alati ristmiku ületades kindel olema, et teised juhid teda märkavad ja teed annavad. Enne ristmikku tuleb veidi kiirust vähendada, et ohu korra kiiresti peatuda.

test1_8

Missugune jalgrattur paikneb sõiduteel õigesti?

Jalgrattur C paikneb teel õigesti. Sõiduteel jalgratturid kõrvuti sõita ei tohi.

test1_7

Kas maanteel sõitvat jalgratturit ohustavad mööduvad suured veoautod?

Jalgrattur võib sõita maantee paremas ääres, kuid ta peab alati arvestama, et maantee liiklus on tihe ning suured veoautode poolt tekitatud tuulehoog on ohtlik. Võimalusel väldi suurte maanteede ääres liiklemist.

Kuidas peab jalgrattur enne pööret paremale suunda näitama?

Jalgrattur peab näitama suunamärgandeid vähemalt 3 sekundit enne sõidu, pöörde või peatumise alustamist. Märguande võib lõpetada vahetult enne pöördele minekut või peatumist, kuna rattur vajab mõlemat kätt juhtraual pöörde ajal ja pidurdamisel.

Jr juhiluba

Sõiduteel tohib iseseisvalt jalgratast juhtida …

Jalgrattaga võib sõiduteel iseseisvalt (ilma täiskasvanud saatjata) sõita alates 10-aastane jalgrattur, kes on õppinud selgeks ratturi liiklusreeglid ja sooritanud jalgratturi eksami ning saanud juhiloa.

Ohutuks sõitmiseks jalgrattaga …

Jalgrattur peab tundma liiklusreegleid, oskama jälgida teisi liiklejaid ja teha liigeldes selliseid otsuseid, mis ei ohusta teda ennast või teisi liiklejaid.

Korras ratas

Jalgratta kohustusliku ohutusvarustuse hulka ei kuulu …

Jalgrattal peavad olema korras pidurid, signaalkell, ees valge ja taga punane helkur, kodarahelkurid (mõlemale küljele nähtavad), pimeda ajal või halva nähtavuse korral peavad põlema ees valge ja taga punane tuli.

Kas 10-13-aastane jalgrattur tohib sõita kõnniteel?

Alla 13-aastane jalgrattur tohib sõita kõnniteel omamata jalgratturi juhiluba, sõidutee peab ta ületama alati jalgsi. Juhiloata alla 13-aastane jalgrattur ei tohi ilma täiskasvanud saatjata sõiduteel sõita.

Pimenurk

Kui sõidukijuht teeb jalgratturist möödasõitu, siis võib tekkida olukord, kus juht ei näe tagavaatepeeglitest ratturit. Mis alas pildil autojuhi jaoks jalgrattur paikneb?

Jalgrattur peab sõiduteel sõites arvestama olukorraga, kus ta jääb sõiduauto tagumise ratta läheduses autojuhile pimenurka.

Ratturid üksteise järel

Kas tohid sõbraga sõiduteel kõrvuti sõita?

Jalgrattur peab sõiduteel sõitma alati paremas tee ääres (väljaarvatud enne vasak- ja tagasipööret), mitmekesi, peab sõitma üksteise järel mitte üksteise kõrval.

Kiiver

Mida peab jalgrattur jälgima, et kiiver tema pead kaitseks?

Kiiver peab kandjale olema paras ja terve (pragudeta, materjalist pole tükke ära tulnud). Kiiver ei tohi vajuda kulasse, sellepärast peavad rihmad olema reguleeritud parajaks ja olema lõua alt kinnitatud. Jalgrattakiivril peab olema märgis CE EN1078.

Märg tee

Vihmase ilmaga sõites peab jalgrattur arvestama, et ….

Vihma korral peab jalgrattur arvestama, et järsu pidurdamise puhul võib kuluda rohkem meetreid, et ratas peatuks. Enne sõidutee ületamist või ristmikule jõudmist peab jalgrattur kiirust sujuvalt vähendama ning arvestama, et pidurdamisteekond võib pikeneda.

Kas jalgrattaga tohib sõita käed lahti?

Jalgrattur peab alati vähemalt ühe käega ratta juhtrauast kinni hoidma. Käed lahti sõitmine on ohtlik jalgratturile endale ja teistele liiklejatele. Käed lahti sõitmist võib harjutada oma koduhoovis, mitte sõiduteel, kõnniteel või jalgrattateedel

Raudteeülekäik

Kuidas tohib jalgrattur raudteeülekäiku ületada?

Raudteeülekäik on mõeldud jalakäijatele raudtee ületamiseks. Jalgratturid ei tohi ülekäiku sõites ületada. Sõitmist takistavad ka ülekäikude ette pandud tõkendid ja tihti on lisatud ka keelumärki „Jalgratta sõidu keeld“.

Anna teed jr lisateatetahvel

Kas jalgrattur käitub õigesti?

Jalgrattur tekitas väga ohtliku olukorra, kuna sõidab autojuhile ette jalgratta- ja jalgteelt ära sõites.

Tõkkepuuta rdt ülesõit

Lähened jalgratturina raudtee ülesõidukohale, kus puudub tõkkepuu ja raudteefoor. Kuidas käitud?

Rong on alati peateel! Sõiduteel sõitev jalgrattur peab alati rongile teed andma ning pildil oleval ülesõidukohas peab alati STOP märgi ees peatuma.

Alla 16-aastane jalgrattur tohib …

Jalgrattur ei tohi sõita käed lahti, kuulata kõrvaklappidest muusikat, kasutada juhtimise ajal telefoni, sõidutada sõpra pakiraamil või juhtraual või sõita sõiduteel vasakus ääres. Keelud on selleks, et jalgratturid ei tekitakse liikluses ohtlikke olukordi ja viga ei saaks.

Tubli, et testisid oma teadmisi!