Vaegnägijatele

Kergliikurijuhi ohutus algab temast endast. Oleme sellele lehele koondanud kergliikuriga liiklemise peamised liiklusreeglid ja soovitused.

Enne kergliikuriga sõitma asumist soovitame:
 • tutvuda sõiduki renditingimuste ja/või kasutusjuhendiga;
 • kontrollida aku taset;
 • võimalusel teha esimesed sõidud ja pidurduskatsed liiklusele suletud alal;
 • planeerida liiklemiseks rahulikuma liiklusega tänavad.

Sina juhid! Tee seda õigesti. 
 • Sõida alati kaine peaga!
 • Kergliikuril sõida alati üksi!
 • Vähenda alati jalakäijate läheduses kiirust!
 • Kanna sõites kiivrit! (kohustuslik alla 16-aastastele)
 • Sõida paremal teepoolel! 
 • Ületa sõidutee jalakäija kiirusel! 
 • Pargi teistega arvestavalt!

Järgnevalt leiad lugemiseks infomaterjali, milles on jalgratturi, pisimopeedi ja kergliikurijuhi peamised liiklusreeglid, sõidukile esitatud tehnilised ja ohutusnõuded ning soovitused turvalisemaks liiklemiseks:


Kokkuvõte peamistest reeglitest:

 • Kes ja kus võib sõita? Kergliikuriga tohib sõita õuealal, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, jalgteel ja kõnniteel. Sõidutee paremas ääres võib sõita ainult siis, kui eelpool nimetatud teed puuduvad.​ Laste k​​​​​​ergliikuriga liiklemise vanusepiirangud on seotud teede ja teeosadega, kus soovitakse sõita ning kas lapsel on kaasas täiskasvanud saatja.

         Alla 8-aastased lapsed (sh koos täiskasvanud saatjaga) ei tohi sõita sõiduteel. 

         8–15-aastane noor, kellel pole jalgratturi juhiluba võib sõiduteel sõita ainult                         täiskasvanu järelevalve all, kui puuduvad ülalloetletud teed ja teeosad. 

         10–15-aastane jalgratturi juhiloaga noor võib sõiduteel sõita iseseisvalt, kui                         puuduvad ülalloetlud teed ja teeosad. 

 • Kes peab kandma kiivrit? Kergliikuriga sõites peab alla 16-aastane juht kandma jalgratturikiivrit. Soovituslik on kanda jalgratturikiivrit ka täiskasvanud kergliikuri juhtidel.
 • Miks tohib kergliikuril sõita vaid üks inimene korraga? Mitmekesi sõitmine takistab juhi vaatevälja, raskendab tasakaalu hoidmist ja pidurdamist, häiritud on pidevalt muutuva liikluse tajumine, koormab sõidukit ja on selle ohtlikkuse tõttu ka seadusega keelatud.
 • Milline on lubatud liikumiskiirus? Kergliikuri maksimaalne lubatud sõidukiirus on kuni 25 km/h.
 • Millega peab arvestama ühistranspordipeatuse läheduses sõites? Kergliikurijuht peab vähendama kiirust ja andma teed trammi- või bussipeatuses ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.
 • Kuidas peab sõiduteed ületama? Enne sõidutee ületamist peab vähendama kiirust, veenduma ohutuses ja ületama tee alati jalakäija kiirusel u 5 km/h. Ülekäiguraja või ülekäigukoha kaudu sõites sõiduteed ületades ei ole kergliikurijuhil teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab. 

 • Kes peab andma teed kergliiklustee ja sõidutee ristumisel? Jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee ja sõidutee foorita ristumiskohas peab kergliikurijuht andma teed sõiduteel liikluvale juhile, kui tee andmise kohustus pole liiklusmärkidega teisiti reguleeritud. 

 • Kuidas ületada raudteed? Raudteeülekäigul tuleb kergliikurilt maha tulla ning ületada tee jalakäijana.

 • Millega parkimisel arvestada? Asulas tohib kergliikurit peatada ja parkida ka kõnniteel, jättes jalakäijale kõnniteel vabaks vähemalt 1,5-meetrise käiguriba.


Kergliikuril peab olema:
 • Töökorras pidurid;
 • Töökorras signaalkell;
 • Ees valge ja taga punane ning külgedel kollane, punane või valge helkur või tuli; 
 • Pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuliPimeda ajal või halva nähtavuse korral on sõiduteel ilma esi- ja tagatuledeta sõitmine keelatud.

Testide lehel on Sul võimalik kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi, vaata alateemat „kergliikur".

Kokkuvõtte koostamisel on aluseks võetud liiklusseaduse 01.01.2021 jõustunud redaktsioon, millega saate tutvuda siin.

Video file