Vaegnägijatele

Läbiva teema „Tervis ja ohutus” ohutuse alateema õpetajaraamat alusharidusele ning I–IV kooliastmele.

Õpetajaraamat on valminud ohutuse teema ekspertidest koosneva töörühma koostööna. Töörühmas olid näiteks esindatud Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, Transpordiamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Tervise Arengu Instituut, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tartu Ülikool, Sisekaitseakadeemia, Tallinna Ülikool, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Inimeseõpetuse Ühing.

Õpetajaraamatu terviktekst on üleval e-koolikotis: https://e-koolikott.ee/portfolio?id=9443.

Käesoleval lehel on õpetajaraamatutest välja toodud üldine osa ja liiklusohutuse teemaga seonduvad õpitulemused, taustinfo ning ülesanded eraldi alushariduse ja kooliastmete kaupa. Lisaks veebivahelehtedel all nupukesed – otseviited olulisele taustinfole, õpitulemustele jne.

Esimesest failis on liiklusteemaga seonduvate mõistete selgitused (lk 1–7), lingid liiklusteemaga seotud õigusaktidele (lk 8), juhtimisõiguste tabeli (lk 9) (kategooria, vanuse alampiir ja märkused) ning taustinfo liiklejatüüpide kaupa (lk 10–15) (jalakäija, jalgrattur ja kaassõitja). Teistes failides on kirjas liikluskasvatuse olemus ning eeskuju tähtsus, lisaks liikluse õpitulemused ja info õppekäikude läbiviimisest ja selle korraldamisest.