Vaegnägijatele

Siin saad tutvuda Transpordiameti pakutavate materjalidega jalgratturite koolitamiseks.

Õppematerjalidele saab ise järgi tulla Transpordiametisse (Teelise 4, Tallinn) või tellida need kulleriga kooli. Õppematerjalid on haridusasutustele tasuta, tasuda tuleb kullerteenuse eest.

Image
LM komplekt

LIIKLUSMÄRKIDE KOMPLEKT

Karp sisaldab:
56 kartongist selgitustega liiklusmärki, 10 teekattemärgise pilti, A3 liiklusmärkide plakatit. Selgitused eesti ja vene keeles.

Formaat:
Pakitud umbes A4 suuruse kaanepinnaga karpi.

Image
Uus tööraamat

 

 

JALGRATTURI TÖÖRAAMAT

Kirjeldus
Tööraamat on mõeldud 10–15-aastasele jalgratturile, kes valmistub jalgratturi eksamiks. Maht 122 lk. 

Materjal on kättesaadav ainult elektrooniliselt ning allalaetav siit

Alates 2023. aastast Transpordiamet tööraamatut enam ei trüki.

 

 

Image
teematest

HARJUTUSTESTID

Kirjeldus
Jalgratturi eksamiks ettevalmistumiseks mõeldud testide komplektis on kümme testi koos vastustelehega. 

Formaat:
A4, 10 testi koos vastustelehega.

Testid saab välja printida SIIT.
Lapsed saavad teste internetis lahendada SIIN.

Täiendavalt töölehti leiad SIIT ja SIIT.

Image
tunne liiklusmärke

TUNNE LIIKLUSMÄRKE

Kirjeldus
Mängukarbis on 28 aluskaarti liiklusmärgi kirjeldustega ja nendega sobivad liiklusmärgid. Saab mängida kahte erinevat mängu (loto- saab ühendada teksti ja liikluskorraldusvahendi ja memoriinina).

Mäng on mõeldud koolidele kasutamiseks jalgratturite koolituse raames. Klassile 12 mängu.

Formaat:
Mängu aluskaardid suurusega A5

Image
Liiklusmärkide mäng pilt

LIIKLUSMÄRKIDE MÄNG

Mäng on mõeldud noortele ratturitele liiklusmärkide tundmaõppimiseks ja nende tähenduse mõistmiseks.

Esmalt õpitakse, mida annab teada märgirühma kujund ja värv(id). Seejärel tuletatakse märgi tähendust märgil oleva piktogrammi järgi. Viimane etapp märkide õppimisel, on selle täpne nimetus ja käitumisjuhis koos põhjendusega.

Soovitame märkide kujundid ja piktogrammid lamineerida. 

Mängu saad laadida alla siit

 

 

 

Image
minikiiver

MINIKIIVER

Kirjeldus:
Õppevahend, mis demonstreerib jalgrattakiivri vajalikkust, näidates kuidas jalgrattakiivri valmistamisel kasutatavad lööki summutavad materjalid inimese pead kaitsevad. 

 

Image
meelespea esikaas

BROŠÜÜR „JALGRATTA, PISIMOPEEDI VÕI KERGLIIKURIGA LIIKLEMINE

Alates 2023. aastast Transpordiamet brošüüri enam ei trüki.

Kirjeldus:
Brošüür on mõeldud jalgratturile, nii suurele kui väikesele, käsitledes kõige olulisemaid jalgratturile, pisimopeedijuhile ja kergliikuriuhile kehtivaid liiklusreegleid. Maht 20 lk.

Materjaliga saad tutvuda siin: jalgratta, pisimopeedi või kergliikuriga liiklemine

 

Image
kontrollkaart

JALGRATTA JA KIIVRI KONTROLLKAART

Kirjeldus:
Õpetaja abivahend lapse jalgratta tehnilise kontrolli läbiviimiseks ja tagasisideks lapsevanemale.

Formaat:
10×15 cm kahepoolne

Eksamineerimine

 Enne eksamit  
Image
Jalgratturi juhiloa taotlus

JALGRATTURI JUHILOA TAOTLUSVORM

 • Täitmiseks lapsevanemale ja jalgratturi juhiluba
  taotlevale lapsele.
 • Tasuta eksamit vastuvõtva lasteasutuse või
  organisatsiooni tellimusel igale jalgratturi juhuluba taotlevale lapsele.
 • Prindi taotlus ise välja siit:
Eksamil  
11

JALGRATTURI EKSAMIKÜSIMUSED

 • Kümme viieteistkümnest küsimusest koosnevat liiklustesti jalgratturi eksamineerimiseks.
 • Formaat: A4, 11 lehte, pakitud kilepakendisse.
 • Eksamit vastu võtva organisatsiooni tellimuse alusel jalgratturi juhiluba
  taotlevatele lastele.
 • NB! Vastavuses uue Liiklusseadusega.
 • NB! Palun tellimisel arvestada, et 1-st eksamitestide komplektist jätkub 10 lapsele!
Pärast eksamit  
juhiloa-blankett

JALGRATTURI JUHILOA BLANKETID

 • Eksamineerija poolt täitmiseks ja väljastamiseks jalgratturi eksami sooritanud lapsele.
 • Tasuta eksamit vastuvõtva lasteasutuse või organisatsiooni tellimusel igale eksami sooritanud lapsele.
 • NB! Jalgratturi juhiloa võib väljastada lapsele alates 10-ndast eluaastast.

Juhiloa blankette saab tellida pärast eksami sooritamist. Selleks palume sisestada eksami sooritanute andmed läbi Transpordiameti e-teeninduse jalgratturi juhilubade andmebaasi. Blankettide saamiseks saatke pärast sisestamist e-kiri kooli aadressiga liikluskasvatus@transpordiamet.ee. Kirjas märkige palun soovitud juhilubade arv ja aadress, kuhu need saata.