Vaegnägijatele

2015. aastast alates on võimalik sisestada juhiloa saanud jalgratturite andmed üle-eestilisse andmebaasi (liiklusregistrisse), kustkaudu saab ka politsei kontrollida laste juhiloa olemasolu.

Selleks, et kooli esindaja saaks võimaluse jalgratturi juhilubade väljastamise andmete sisestamiseks liiklusregistrisse, tuleb koolijuhi/direktori poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus edastada e-posti aadressile info@transpordiamet.ee.

NB! Koolid, kellel juba on juurdepääs e-teeninduse kaudu liiklusregistrisse andmete sisestamiseks, ei pea uut taotlust esitama. Ligipääsu olemasolu saab kontrollida koolijuht, kes on automaatselt kooli peakasutaja (tuleb äriregistrist). 

Taotluse alusel antakse juurdepääs Transpordiameti e-teenindusele, kus koolijuht (peakasutaja) saab lisaks e-teeninduse põhifunktsioonidele sisestada jalgratturi juhilubade andmeid ise ja/või saab volitada teisi isikuid kooli nimel jalgratturi juhiloa saanute andmeid sisestama.

Varasemad juhilubade andmed võib samuti sisestada andmebaasi tagantjärele, kui need juba sisestatud pole.

NB! Volitus kestab kuni kaks aastat sellest kuupäevast, millal koolijuht selle õpetajale andis!

Täpsem info:
Marika Luik
marika.luik@transpordiamet.ee

5615 6709