Vaegnägijatele

2015. aastast alates on võimalik sisestada juhiloa saanud jalgratturite andmed üle-eestilisse andmebaasi, kustkaudu saab ka politsei kontrollida laste juhiloa olemasolu.

Selleks, et kooli esindaja saaks võimaluse andmete sisestamiseks, on vajalik koolijuhi/direktori digiallkirjaga taotlus. Taotlus võib olla vabas vormis, märkides ära kooli nime, registrikoodi, aadressi, direktori nime ja isikukoodi. Lisaks info, et soovite sisestada jalgratturi juhilube maanteeameti e-teeninduse kaudu. Taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@mnt.ee.

Taotluse alusel antakse juurdepääs Maanteeameti e-teenindusele, kus koolijuht (peakasutaja) saab lisaks e-teeninduse põhifunktsioonidele sisestada jalgratturi juhilubade andmeid ise ja/või saab volitada teisi isikuid kooli nimel jalgratturi juhiloa saanute andmeid sisestama.

Varasemad juhilubade andmed võib samuti sisestada andmebaasi tagantjärele, kui need juba sisestatud pole.

Täpsem info:
Marika Luik
marika.luik@mnt.ee

5615 6709