Vaegnägijatele

2015. aastast alates on võimalik sisestada juhiloa saanud jalgratturite andmed üle-eestilisse andmebaasi, kustkaudu saab ka politsei kontrollida laste juhiloa olemasolu.

Selleks, et kooli esindaja saaks võimaluse andmete sisestamiseks, on vajalik koolijuhi/direktori digiallkirjaga taotlus. Taotlus võib olla vabas vormis, märkides ära kooli nime, registrikoodi, aadressi, direktori nime ja isikukoodi. Lisaks info, et soovite sisestada jalgratturi juhilube transpordiameti e-teeninduse kaudu. Taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@transpordiamet.ee.

Taotluse alusel antakse juurdepääs Transpordiameti e-teenindusele, kus koolijuht (peakasutaja) saab lisaks e-teeninduse põhifunktsioonidele sisestada jalgratturi juhilubade andmeid ise ja/või saab volitada teisi isikuid kooli nimel jalgratturi juhiloa saanute andmeid sisestama.

Varasemad juhilubade andmed võib samuti sisestada andmebaasi tagantjärele, kui need juba sisestatud pole.

NB! Volitus kestab kuni kaks aastat sellest kuupäevast, millal koolijuht selle õpetajale andis!

Täpsem info:
Marika Luik
marika.luik@transpordiamet.ee

5615 6709