Vaegnägijatele

Siin on Sul võimalik viisakale liiklemisele ja olulistele ohutuse aspektidele tähelepanu pöörata huvitavate mängude abil.

Huvitavaid ja õpetlikke liiklusteste saad lahendada ka meie kodulehel.

Transpordiameti ennetustöö osakonnal on kahoot.com keskkonnas loodud mitmeid veebipõhised liiklusohutuse mänge. Meie loodud liikluse kahoot mängude mängimiseks peaksid omama selles keskkonnas kontot. See annab võimaluse otsida märksõna Liiklusviisakus või meie kasutaja Liiklusohutus abil loodud mängud üles. Kontot saad luua ja vaadata keskkonda tutvustavat videot siit:  https://kahoot.com.


Pilgumäng

Liiklejate omavaheline suhtlemine algab silmsidest/pilkkontaktist. See on nagu liikluse „Tere”. Liikluses on oluline olla tähelepanelik – jälgida kaasliiklejaid, püüda nendega silmsidet saavutada.

Mängu eesmärk on arendada tähelepanuvõimet ja koostööoskust. Mängu on hea kasutada virgutuspausi tegevusena, et koolitatavaid ergutada. Ava mängujuhis siin:


Liiklejatüübid

Liikluses osalemiseks kasutame erinevaid võimalusi, liikumisviise. Igapäevaselt liikluses kohtuvate erinevate liiklejatüüpide viisakas omavaheline suhtlemine väljendub üksteisega arvestamises. Liiklusseaduse kohaselt on kahte tüüpi liiklejaid: jalakäijad ja juhid. Kes siis kohtuvad liikluses? Kus on eri liiklejatüüpide kohtumiskohad?

Seda tegevust on hea kasutada sissejuhatusena.

Mängu eesmärk on määratleda erinevaid liiklejate tüüpe. Läbi liiklejatüüpide määratlemise saab üle rääkida paiknemised teel ning peamised põhitõed teiste liiklejatega suhtlemisel liikluses.

Vahendina pildid erinevate liiklejatüüpidega, mõisted, anagrammid; sildid „JALAKÄIJA” ja „JUHT”. Ava mängu juhis siit:

Anagrammid leiad siit:

Anagrammide piltvastused leiad siit:


Kõrvalised tegevused

Tänapäeva kiires elutempos kipuvad inimesed tegelema mitme samaaegselt. Liikluses on oluline keskenduda ühele tegevusele korraga. Liikluses mitme asjaga paralleelselt tegeledes, nt juhtides autot/ületades teed ja rääkides mobiiliga, võib see tuua kaasa raskeid tagajärgi.

Mängu eesmärk on aidata mõista kõrvaliste tegevuste mõju meie keskendumisele ja toimetulekule. Ava mängu juhis siit:

 


Vaikusemäng

Mäng tutvustab ja aitab avastada erinevate liiklusohutuskampaaniate sõnumeid.

Mängu eesmärk on teada erinevaid liiklusohutuskampaaniaid, mõtestada nende sisu. Vahendina kaardid: 13 aluskaarti, 26 pilt- ja 39 sõnumikaarti.

Mängu juhise leiad siit:

Mängu välja printimiseks leiad siit: