Vaegnägijatele

Hea lapsevanem!

Sellelt lehelt leiad teemad, millest võiksid oma lapsega rääkida.

circle-cropped-300x300

Väikelaps uurib ümbritsevat maailma suure avastamisrõõmu ja uudishimuga. Laps tajub liikluskeskkonda hoopis teistmoodi kui meie, täiskasvanud – juba tema väike kasv annab teistsuguse vaatenurga ümbritsevale. Lisaks sellele alles arenevad lapse tajud, meeled, otsustusprotsessid ja seoste loomise võimekus. Tal kulub oluliselt rohkem aega liikluskeskkonna „lugemiseks” ja oma otsuste tegemiseks. Näiteks on tal raske määratleda sõidukite liikumiskiirusi või hinnata ohutut vahemaad.

Samuti ei suuda laps näha põhjus-tagajärg seoseid oma käitumisele. Esmalt ema ja isa käe kõrval, hiljem juba iseseisvalt liigeldes omab võtmetähtsust teda ümbritsenud täiskasvanute eeskuju ning järjepidev liikluskeskkonna mõistmise ja seal ohutult toimetuleku harjutamine.

Lastele on oluline juba varakult õpetada silmside otsimist juhiga (liikluse tere). Sel juhul saab väike liikleja olla kindel, et teda on märgatud.

Soovitame koos lapsega läbi käia kõik ohtlikumad kohad liikluses, kus laps igapäevaselt liikleb:

  • koduümbrus;
  • tee lasteaeda, trenni, huviringi jne.

Oluline on seejuures arvestada aastaaegadest tulenevate erisustega (libedus  pikem pidurdusteekond, nähtavust varjavad puud ja põõsad, hanged jne).

Lastele jäävad liiklusreeglid hästi meelde ka läbi mängude ja töölehtede, kuid siiski vajavad nad liikluse mõistmiseks täiskasvanu juhendamist ja selgitusi. Oluline on meeles pidada Sinu kui täiskasvanu eeskuju olulisust – laps õpib matkides.

Turvalisem ja ohutum liiklus saab alguse meist igaühest endist!

Image
mnt_e-mailijalus