Vaegnägijatele

III Liikluskasvatuse konverents: Rattaga – TERVE elu ?!

logo-tahvliga-2

9.009.30 Konverentsi avamine

9.309.50 (Kai Kuuspalu, Maanteeameti lõuna regiooni liikluskasvatuse osakonna juhataja)

9.5010.10 (Indrek Koemets, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juht)

10.1010.30 (Andras Laugamets, SA Tartu Kiirabi)

11.0011.15 (Andrus Prükk, Maanteeameti lõuna regiooni liikluskorralduse osakonna juhataja)

11.1511.30 (Rein Lepik, Jalgrattaklubi Vänta Aga president)

11.3012.00 (Uwe Petry, Büro VAR, Saksamaa)

12.0012.15 (Toomas Põld, Tartu linnavalitsuse spetsialist)

12.1512.45 Täiskasvanud ratturite koolitusest Suurbritannia näitel (David Dansky, Cycle Training UK Ltd, Suurbritannia)

13.3016.00 Töötoad

  • Kuidas liikluses ellu jääda? Arutati ratturite käitumismudelite ja hoiakute kujundamise üle. Räägiti õigetest sõiduvõtetest, turvavarustusest ja selle kasutamisest, korras rattast. (Jaan Veeranna Spordiklubi VELO, kaasatud Marina Paddar PPA Lõuna prefektuuri korrakaitseosakonna preventsioonitalituse noorsoopolitseigrupi vanemkomissar ja Pertti Juronen Hawaii Express)
  • Jalgratas tänases liikluskeskkonnas.  Arutati rattateede liikluslahenduste üle, kuidas soodustada ratta kui alternatiivse sõiduvahendi kasutamist sõiduvõimaluste loomise läbi (rattaparklad; ratta ja ühistranspordi ühendamise võimalused)? Harjutusvõimaluste loomine avalikus ruumis. (Andrus Prükk, MA lõuna regiooni liikluskorralduse osakonna juhataja, kaasatud Uwe PetryBüro VAR)
  • Jalgratturikoolitused – kuidas edasi? Räägiti muutunud tingimustest jalgratturikoolituste korraldamisel. Arutati, kuidas tagada koolituse kättesaadavus ja kvaliteet, milline võiks olla toetav koostöövõrgustik, vanema roll? (Toivo Õnneleid, OÜ RaiToi koolitused, kaasatud Sirli Leier MA lääne regiooni liikluskasvatuse osakonna juhataja
  • Jalgrattasõit – kas ainult hulludele? Arutati kodanikualgatuse tähtsusest turvalisuse ja üksteisega arvestamise väärtustamisel, kuidas kaasata sidusgruppe, meediat teavitustegevusse? Väärtuste ja hoiakute kujundamine kogukonnas, elukestev õpe.  (Rainer Rohtla, MTÜ Eesti Roheline Liikumine, kaasatud Rein Lepik Jalgrattaklubi Vänta Aga)