Vaegnägijatele

Konverentsid

Siit lehelt leiad Transpordiameti (varasema Maanteeameti) ennetustöö osakonna korraldatud liiklusteemaliste konverentside materjale.

  • I Liikluskasvatuse konverents: LIIKLUSKASVATUS – HUVITAV? HUVITAV!Konverents oli suunatud haridusasutuste õpetajatele ja liikluskasvatuse läbiviimise toetamisele koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis.
  • II Liikluskasvatuse konverents: OHUTU LIIKLUS SEOB PÕLVKONDI. Konverents oli suunatud liiklusturvalisuse tagamisele kogukonnas, nii omavalitsuse rollile kui erinevate elanikkonna gruppide iseärasuste ja koostöövõimalustele toetuvalt.
  • III Liikluskasvatuse konverents: Rattaga – TERVE elu ?! Konverents oli suunatud jalgratturite ohutusele, ka ohutu keskkonna loomisele kogukonnas, sh Tartu linna näitel (Tartu – jalgrattasõbralik linn).
  • IV Liikluskasvatuse konverents: STOPP! Mõtle ja ütle. Noorte eri. Konverents oli suunatud noortele, eaga kaasnevale riskeerivale käitumisele liikluses.
  • V Liikluskasvatuse konverents: RATASTEL LÄBI ELU – TARGALT, TERVELT, TURVALISELT!
  • VI Liikluskasvatuse konverents: MOOTORSÕIDUKIJUHI VÄLJAÕPPE ROLL LIIKLUSOHUTUSES.  Konverents oli suunatud autokoolide õpetajatele ja sõidukijuhi väljaõppe kvaliteedi parendamisele.
  • VII Liikluskasvatuse konverents INIMENE TEELLaste liikluskonverents MaanteemuuseumisEakate liikluskohvik Pärnus ning ekspertide ümarlaud Tallinnas. Konverentsi raames toimus mitmed üritused, kus vaadeldi inimest liikluses läbi elukaare – tema liikumisviisid, väljaõpe, kohanemine muutuva keskkonnaga, liiklusviisakus ja eeskuju. Kuidas ja kes saavad toetada liiklejate võimalikult paremat toimetulekut, milline roll on riigil, milline kodanike ühendustel ja ettevõtetel?
  • VIII Liikluskasvatuse konverents: Viisakus algab meist endist. Ka liikluses. Liiklusviisakuse kampaania parimate praktikate seminar. Konverents oli suunatud kodanike ja ettevõtete tähelepanu väärsete algatuste ja heade praktikate esile toomisele, elanikkonna kaasamisele läbi kogukondliku tegevuse.
  • IX Liikluskasvatuse konverents: Tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents 2018. Konverents keskendus Eesti kõrgkoolide tudengite poolt lõputöödele ning nende raames uuritud erinevatele liiklusteemalistele probleemidele, võimalikele lahendustele ning arenguvõimalustele.