Vaegnägijatele

6. oktoobril 2022 toimub Transpordiameti ja Sisekaitseakadeemia koostöös liiklusohutusalaste üliõpilastööde konverents, kus tulevad ettekandmisele viimase aasta silmapaistvamad lõputööd erinevatest Eesti kõrgkoolidest. Konverentsi eesmärk on parimaid lõputöid tutvustades kaasata tudengeid uurima liiklusohutustemaatikat nii maal, vees kui õhus.


Konverents toob üksteisele lähemale liiklusohutuse eriala valinud või õpingutes selle valdkonnaga kokku puutuvad üliõpilased ning tänase liiklussüsteemi kujundajad erinevatest asutustest ja organisatsioonidest. Eesti liiklusohutuse valdkonna arendamiseks on oluline teadmisi vahetada mitte ainult üliõpilaste ja tänaste praktikute vahel, vaid ka noorte endi ringis, et soodustada nende edasist teadustegevust ja erialalist tööd. Lõputööde konverents pakub võimaluse omavahel tutvuda ja mõtteid vahetada erinevate õppeasutuste tudengitel, kes muidu kokku ei puutuks. Oluline osa konverentsist on ka viimase aasta jooksul läbiviidud liiklusohutuse uuringute tulemuste tutvustamine ning üliõpilastele uurimist vajavate teemade tutvustamine.

Ettekandmisele tulevad 11 liiklusohutuse valdkonnas kaitstud doktori-, bakalaureuse- ja magistritööd Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Lennuakadeemiast, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžist, Sisekaitseakadeemiast, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Esitletud tööd avaldatakse konverentsi järgselt Transpordiameti kodulehel.

Konverentsile on oodatud osalema kõik teemast huvitatud - nii liiklusohutusega tegelevad spetsialistid riigiametitest, kohalikest omavalitsustest kui õppejõud ja üliõpilased kõrgkoolide liiklusohutusega seonduvatelt erialadelt.

Üliõpilaste liiklusohutusalaste lõputööde konverents toimub 6. oktoobril kell 10.00-16.00 Sisekaitseakadeemias. Üritust on võimalik jälgida ka veebiülekandena. Registreeruda saab 26. septembrini 2022.

Täpsemat päevakava vaadata ja konverentsile registreeruda saab SIIT.


Järgnevalt leiad Transpordiameti (varasema Maanteeameti) ennetustöö osakonna korraldatud liiklusteemaliste konverentside materjale.

  • I Liikluskasvatuse konverents: LIIKLUSKASVATUS – HUVITAV? HUVITAV!Konverents oli suunatud haridusasutuste õpetajatele ja liikluskasvatuse läbiviimise toetamisele koolieelses lasteasutuses ja üldhariduskoolis.
  • II Liikluskasvatuse konverents: OHUTU LIIKLUS SEOB PÕLVKONDI. Konverents oli suunatud liiklusturvalisuse tagamisele kogukonnas, nii omavalitsuse rollile kui erinevate elanikkonna gruppide iseärasuste ja koostöövõimalustele toetuvalt.
  • III Liikluskasvatuse konverents: Rattaga – TERVE elu ?! Konverents oli suunatud jalgratturite ohutusele, ka ohutu keskkonna loomisele kogukonnas, sh Tartu linna näitel (Tartu – jalgrattasõbralik linn).
  • IV Liikluskasvatuse konverents: STOPP! Mõtle ja ütle. Noorte eri. Konverents oli suunatud noortele, eaga kaasnevale riskeerivale käitumisele liikluses.
  • V Liikluskasvatuse konverents: RATASTEL LÄBI ELU – TARGALT, TERVELT, TURVALISELT!
  • VI Liikluskasvatuse konverents: MOOTORSÕIDUKIJUHI VÄLJAÕPPE ROLL LIIKLUSOHUTUSES.  Konverents oli suunatud autokoolide õpetajatele ja sõidukijuhi väljaõppe kvaliteedi parendamisele.
  • VII Liikluskasvatuse konverents INIMENE TEELLaste liikluskonverents MaanteemuuseumisEakate liikluskohvik Pärnus ning ekspertide ümarlaud Tallinnas. Konverentsi raames toimus mitmed üritused, kus vaadeldi inimest liikluses läbi elukaare – tema liikumisviisid, väljaõpe, kohanemine muutuva keskkonnaga, liiklusviisakus ja eeskuju. Kuidas ja kes saavad toetada liiklejate võimalikult paremat toimetulekut, milline roll on riigil, milline kodanike ühendustel ja ettevõtetel?
  • VIII Liikluskasvatuse konverents: Viisakus algab meist endist. Ka liikluses. Liiklusviisakuse kampaania parimate praktikate seminar. Konverents oli suunatud kodanike ja ettevõtete tähelepanu väärsete algatuste ja heade praktikate esile toomisele, elanikkonna kaasamisele läbi kogukondliku tegevuse.
  • IX Liikluskasvatuse konverents: Tudengite liiklusohutuse teemaliste lõputööde konverents 2018. Konverents keskendus Eesti kõrgkoolide tudengite poolt lõputöödele ning nende raames uuritud erinevatele liiklusteemalistele probleemidele, võimalikele lahendustele ning arenguvõimalustele.