Vaegnägijatele

Viis nõuannet, mida lapsevanematel tasub lapsele aeg-ajalt meelde tuletada: 

  • Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu teed ületada! Sõiduteed tuleb ületada selleks ettenähtud kohtades: käigusilla või -tunneli kaudu, ülekäigurajal, ülekäigukohas või ristmikul.
  • Peatu, vaata ja veendu alati enne, kui sõiduteele astud! Jalakäijad saavad hetkega peatuda, sõidukid mitte! 50 km/h sõidukiirusel on sõiduki peatumisteekond kuival asfaldil ligi 28 m, märjal 38 m ning lumisel 62 m.
  • Püüa saavutada autojuhiga silmside (liikluse tere)! Reguleerimata ülekäigurajal ehk sebral sõiduteed ületades peab jalakäija enne sõidutee ületamist hindama läheneva sõiduki kaugust ja kiirust, andma juhile võimaluse kiirust sujuvalt vähendada või seisma jääda ja veenduma, et juht on teda märganud ning sõidutee ületamine on ohutu.
  • Tee ületamisel ära tegele kõrvaliste tegevustega! Ohutuse mõttes tasub ka rohelise fooritule süttides veenduda, kas kõik autod on peatunud ja sõidutee ületamine on ohutu. Oma silm on kuningas!
  • Varu liiklemiseks aega!

​​​​​​​Sina oled ettenäitaja, et tema oskaks olla ettevaataja!