Vaegnägijatele

Lasteaia juurde rajatud liikumisväljakud toetavad mitmekesiste liikumisharjumuste ja ohutuma liikluskäitumise kujunemist jalakäija või jalgratturina. Väljakul läbiviidavate praktiliste ning mänguliste tegevuste kaudu saab pisikestele liiklejatele tutvustada ja järjepidevalt harjutada liikluse põhitõdesid.

Pärnu Raja lasteaed

 

Väljakul läbi viidavate tegevuste kaudu saab harjutada:

• üksteisega arvestamist, liikluses suhtlemist (tähelepanu);

• tee jagamist kaasliiklejatega;

• teel paiknemist (parempoolne liiklus);

• ohutu pikivahe hoidmist, teistega arvestava liikumiskiiruse valimist;

• riskikäitumise vältimist (turvavarustuse mittekasutamine, liigne kiirustamine, käed lahti sõitmine, nutiseadmete kasutamine liiklemise ajal).

Liikumisväljak pakub erinevaid võimalusi liikumistundide mitmekesistamiseks, lõimides tegevustesse ohutuma liikluskäitumise väärtustamise.

Tutvu juhendiga:

Materjalist leiad soovitused väljaku rajamiseks ning mitmesugused rajaelemendid koos kirjelduste ja elemendi harjutamise soovitusega. Iga liikumisväljak on erinäoline, kuna arvestada iga sisehoovi teede võrgustik on erinev ja nende kasutusotstarve erinev.

Kogenud ettevõtete kontaktid liikumisväljaku rajamise hinnapäringu edastamiseks leiad siit.

Ühildades liikumisväljaku meie Liiklusvankri projektiga saate arendada väljakul nii liikumisoskusi (vigursõit) kui ka luua ajutise imiteeritud liiklusega linnaku – liiklusmärkide ja valgusfooriga. Juhendajate abiga liiklemise imiteerimine erinevates liiklejarollides (jalakäija, juht) ja erinevatel kiirustel ning sõidukitel (jalgsi, tõukeratta või jalgrattaga sõites) aitab lastele ehedalt luua seoseid reaalses liikluses toimuvaga ja mõista liiklusreeglite tagamaid.

Image
KadakaLA2-300x225

 

Hea praktika Tallinna Kadaka Lasteaiast

Tallinna Kadaka Lasteaias kasutatakse liikumisväljakut eripalgeliste tegevuste läbiviimiseks, millesse on lõimitud kõik lasteaia õppekava tegevusvaldkonnad. Tegevused on mängulised ja lastele eakohased. Läbi selliste õppetegevuste omandavad lapsed sotsiaalseid ja kõlbelisi väärtusi ning elementaarseid käitumisnorme. Areneb iseseisev mõtlemine ja suhtlemis- ning koostööoskus. Õpitakse tegema meeskonnatööd, märkama kaaslast ja abivajajat toetama. Mängud eeldavad erinevate situatsioonide märkamist ja teadvustamist ning vastavalt olukorrale läbimõeldud tegutsemist.

Remote video URL