Vaegnägijatele

Jalgrattaga sõitmine on tervislik ning keskkonnasõbralik. Perega koos liigeldes on loomulik, et koos õpitakse selgeks ka põhilised ratturi liiklusreeglid kergliiklusteedel liiklemiseks. Jalgrattur on juht, kellele kehtivad juhi liiklusreeglid.

Kuna lapsed võivad olla liikluses ettearvamatud, siis tohivad alla 10-aastased jalgratturid sõita vaid kõnniteeljalgratta- ja jalgteel või õuealal teel, kus nad on eraldatud kiiresti liikuvatest sõidukitest või kus sõidukid võivad liikuda väga aeglaselt (õuealateed). Samadel teedel liiguvad ka jalakäijad ja viisakas jalgrattur kindlasti arvestab nendega.

Kõnniteel sõites ei pea lapsel saatjat olema, kuid kindlasti peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid selgeks tegema enne, kui ta lapse üksi liiklusesse sõitma lubab. Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastased jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega koos sõitvat täiskasvanut.


Järgnevalt leiad lugemiseks infomaterjali, milles on jalgratturi, pisimopeedi ja kergliikurijuhi peamised liiklusreeglid, sõidukile esitatud tehnilised ja ohutusnõuded ning soovitused turvalisemaks liiklemiseks:


Põhilised liiklusreeglid kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel või õuealateel sõitmiseks (sh sõidutee ületus):

 • jalgrattur paikneb teel alati paremal tee servas;
 • jalgrattur peab jalakäijate läheduses liikuma jalakäija kiirusel;
 • jalakäijast möödutakse tavaliselt vasakult (kui jagatakse kergliiklusteed), eelnevalt aegsasti jalgratta signaalkellaga märku andes;
 • jalakäijast möödudes tuleb mööduda piisava külgvahega, et vältida otsasõitu;
 • jalgrattur peab kõnniteel sõites bussipeatuse juures andma teed bussilt maha tulevatele või bussile minevatele jalakäijatele;
 • sõidutee ületamisel on ohutum rattalt maha tulla ja ületada tee jalakäijana (jalgratast käekõrval lükates) just jalakäijatele mõeldud teeületuskohtades (ülekäigurada, käigutunnel, käigusild), kuna laps ei tunne veel eesõiguskohustuse erisusi;
 • jalakäijana ülekäiguraja kaudu sõiduteed ületades on jalakäijal eesõigus ning ka kiirus on automaatselt madal. Enne ülekäigurajale astumist peab aga alati veenduma, et sõidukijuhid on sind märganud ja ka teed annavad;
 • kuni 16-aastasel jalgratturil peab olema peas kinnitatud jalgratturi kiiver;
 • jalgrattaga sõitma minnes peab ratas olema korras (töökorras pidurid ja signaalkell) ning küljes nähtavust suurendavad vahendid (esi-, taga- ning kodarahelkurid, pimedas sõites peavad rattal põlema esi- ja tagamärgutuled).
  Image
  jalgratas

 


Sõitmine sõiduteel 

Sõiduteel võivad koos täiskasvanud saatjaga liigelda lapsed, kes on vähemalt 8-aastased. Vanusepiirang on seatud arvestades laste ohutust. Laste teadmised juhi liiklusreeglitest on veel vähesed ning võime (arvestades lapse iga) keerulistes liiklussituatsioonides hakkama saada vajab veel palju arendamist.

Sõiduteel või jalgrattarajal iseseisvaks sõitmiseks peab 10–15-aastane jalgrattur kindlasti olema läbinud jalgratturikoolituse ja omama jalgratturi juhiluba. Sõiduteel tohib sõita jalgrattur alates 10. eluaastast, kui tal on jalgratturi juhiluba ja jalgratas vastab nõuetele. Sõiduteel sõitev jalgrattur peab olema väga tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest.

Oma liiklusteadmisi saab jalgrattur kontrollida lahendades liiklusteste SIIN.