Vaegnägijatele

Liikumiskiirus

  • Suurim lubatud sõidukiirus on maastikusõidukil 50 km/h.

Liiklemiskohad

  • Maastikusõidukiga ei tohi sõita teel, välja arvatud jõgede, teede ja muude takistuste ületamiskohtades ning lumega kaetud teel, mis ei ole mootorsõidukitele ajutiselt läbitav, ning teel, kus seda lubab sellekohane liikluskorraldusvahend.
  • Maastikul võib maastikusõidukiga sõita või seda parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal.
  • Maastikusõidukiga võib teed ületada tingimustel, et tee on mõlemale poole piisavalt nähtav, sellega ei tekitata ohtu teel liiklejatele ja sõidutee ületatakse kõige lühemat teed mööda
  • Maastikusõidukijuht ei tohi kahjustada, risustada või muul viisil saastata liiklemiseks kasutatavat maa-ala.

Tehnilised nõuded

  • Maastikusõiduk peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peab olema riiklik registreerimismärk. See ei kehti kaitseväe ja Kaitseliidu maastikusõidukitele ega maastikusõidukitele, mida kasutatakse ainult omaniku või valdaja territooriumil või selleks ettenähtud kohtades väljaõppeks ja võistlusteks.
  • Sõidu ajal peavad maastikusõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning tagatuli.
  • Sõidukil peavad olema lähitulelaternad, suunatulelaternad (kui sõiduki kabiin on kinnine), tagatulelaternad ja helkurid.
  • Sõidukil võivad olla kaugtulelaternad, eesmised ääretulelaternad ja piduritulelaternad.

Järgnev infobrošüür annab ülevaate, mis on maastikusõiduk ning missuguseid reegleid peaks sellega liiklemiseks teadma: