Vaegnägijatele

Õppevideod

Õppevideod aitavad tunde mitmekesistada. Oleme siia koondanud olemasolevad Maanteeameti tellitud videod.

  1. Elu sõit" ja „Viimane piknik"
  2. Minutiklipid
  3. Infoklipid
  4. Liikluses nii ja teisiti

Maanteeamet Youtube kanalist leiab ka teisi temaatilisi videoid.

Rootsist pärit liiklusohutuse filosoofiline lähenemisviis nullvisioon ei ole liiklusohutusprogrammi eesmärk. Tegemist on eelkõige strateegilise raamistikuga liiklusohutusalases mõtteviisis ning sellest tulenevates järeldustes ja toimingutes.

Nullvisiooni peamine idee seisneb teeliiklussüsteemi muutmises selliseks, mis välistab maksimaalselt inimlike eksimuste võimalusi ja vähendab liiklusõnnetustega kaasnevaid kahjusid.

Teisisõnu peab süsteemi kavandamisel ja toimimisel arvestama vigade tekkimise võimalusega, kuid tagama inimelu säilimise ja tervisekahjustuse vältimise ka siis, kui liikleja teeb vea või isegi eirab mõningaid reegleid.

 

Remote video URL

Loe lähemalt!