Vaegnägijatele

Transpordiamet soovib õpetajatele liiklusteema käsitlemise võimalikult lihtsaks teha. Siit leiate selleks palju toetavaid materjale ja infot.

Meie kodulehe õpetajatele suunatud lehelt leiad:


Lisaks

  • koolieelsele lasteasutusele: tegevused liikumisväljakul, õppekäigud, liikluskalender; parimad praktikad õpetajalt õpetajale jne;
  • üldhariduskoolile: muu hulgas KEAT projekti tutvustus koos liiklusteema käsitlemiseks vajaliku toetava materjaliga, koolitee kaardistamise töölehed, õpilaste silmapaistvaimad tööd liiklusteemas jne.
  • Lehelt ei puudu ka eraldi rubriik „Mängud, mille abil saab viisakale liiklemisele ja olulistele ohutuse aspektidele tähelepanu pöörata. 
  • Õpetajatele suunatud lehelt leiad info õppereiside ja ekskursioonide kohta, ehk kuidas valmistuda ohutuks väljasõiduks.
  • Täiesti eraldi oleme välja toonud jalgratturite koolitamist puudutava info koos toetavate materjalidega.
  • Autokoolid leiavad sellelt lehelt samuti toetavaid materjale õppetöö rikastamiseks ja oluliste probleemteemade käsitlemiseks.
  • Pakume võimalust ka silmaringi avardamiseks, selleks oleme teile, head õpetajad, loonud lehe „Huvitav ja kasulik.
  • Viimaks leiad lehelt viimase kümne aasta jooksul toimunud liikluskasvatuse konverentside info.
  • Haridusasutustel on võimalik lastele tasuta õppematerjale tellida, sobivad materjalid saab valida meie tellimiskeskusest.