Vaegnägijatele

Õpetajale

Transpordiamet soovib õpetajatele liiklusteema käsitlemise võimalikult lihtsaks teha. Ülevalt menüüst leiate selleks palju toetavaid materjale ja infot.

Meie kodulehe õpetajatele suunatud lehelt leiad:

Lisaks

  • koolieelsele lasteasutusele: tegevused liikumisväljakul, õppekäigud, liikluskalender; parimad praktikad õpetajalt õpetajale jne;
  • üldhariduskoolile: muu hulgas KEAT projekti tutvustus koos liiklusteema käsitlemiseks vajaliku toetava materjaliga, koolitee kaardistamise kaardirakenduse info ja töölehed, õpilaste silmapaistvaimad tööd liiklusteemas jne.

Lehelt ei puudu ka eraldi rubriik „Mängud", mille abil saab viisakale liiklemisele ja olulistele ohutuse aspektidele tähelepanu pöörata. 

Õpetajatele suunatud lehelt leiad info õppereiside ja ekskursioonide kohta, ehk kuidas valmistuda ohutuks väljasõiduks.

Täiesti eraldi oleme välja toonud jalgratturite koolitamist puudutava info koos toetavate materjalidega.

Autokoolid leiavad sellelt lehelt samuti toetavaid materjale õppetöö rikastamiseks ja oluliste probleemteemade käsitlemiseks.

Pakume võimalust ka silmaringi avardamiseks, selleks oleme teile, head õpetajad, loonud lehe „Huvitav ja kasulik".

Viimaks leiad lehelt viimase kümne aasta jooksul toimunud liikluskasvatuse konverentside info.

Haridusasutustel on võimalik lastele tasuta õppematerjale tellida, sobivad materjalid saab valida meie tellimiskeskusest.