Vaegnägijatele

Jalgratturina võin sõiduteel üksi (ilma täiskasvanuta) sõita alates 10. eluaastast, kui tunnen liiklusreegleid ja omad jalgratturi juhiluba. Jalgratturi juhiluba peab olema kõigil 10–15-aastastel sõiduteel sõitvatel jalgratturitel.

Jalgratturi juhiluba on „tõend” selle kohta, et jalgrattur teab liiklusreegleid ning oskab jalgratast valitseda, jälgida liiklust, märgata ja ette näha võimalikke ohte ning sellele vastavalt tegutseda.  Need teadmised ja oskused õpitakse selgeks jalgratturi koolitusel.

Kes viivad läbi jalgratturi koolitust?

Jalgrattur on juht ja juhi reeglite tundmiseks tuleb läbida koolitus, mis koosneb teooria ja praktilise sõiduõppe tundidest. Koolitus peab kestma vähemalt 20 akadeemilist tundi ja lõppema eksamiga.

Koolitusi viivad läbi koolid, autokoolid, huvikoolid ja kutseõppeasutused ning organisatsioonid, kelle põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub jalgratturi koolitus.

Jalgratturi koolitusel saab osaleda, kui oled vähemalt 9-aastane (eksamit võib sooritada kuni 6 kuud enne 10-aastaseks saamist, eduka eksami korral saab juhiloa kätte 10. sünnipäeval). Jalgratturi koolituse toimumist tasub oma koolist uurida kohe 3. klassi alguses.

Erandkorras võib koolitajaks olla ka lapsevanem, kellel on mistahes sõiduki juhtimisõigus.

Jalgratturi koolituse sisu

Koolitusel õpitakse tundma ohutuks jalgrattasõiduks vajalikke liiklusreegleid, praktilistes sõidutundides õpitakse ratast käsitlema ning harjutatakse reeglite järgi juhtimist väikese liiklustihedusega liikluses.

Kui koolitajaks on lapsevanem, siis võib tasuta õppematerjale küsida Transpordiameti teenindusbüroost või pöörduda maakonna liiklusohutuse osakonna eksperdi poole.

Erinevate teemade kohta liiklusteste saad lahendada SIIN.

Eksam jalgratturi juhiloa saamiseks

Jalgratturi koolitus lõpeb eksamiga, mis koosneb kahest osast: teooria testist ja praktilisest sõidust.

Eksameid võivad vastu võtta põhikoolid, gümnaasiumid, huvikoolid, politseiprefektuurid, autokoolid ja Transpordiamet. Üldjuhul toimub eksam asutuses, kus koolitus läbi viidi.

Transpordiameti teenindusbüroodes võetakse vastu eksameid (pigem) üksikkorras. Näiteks, kui koolis toimunud eksamil laps osaleda ei saanud või last on koolitanud lapsevanem.

Siit leiad tasulist jalgratturi koolitust ja eksameid läbiviivate autokoolide kontaktid:

Eksamile tulles peab kaasas olema:
Remote video URL